Regeringens udspil til nye dagpengeregler

Dato: 15. maj 2013

Regeringen har nu fremlagt deres plan for en løsning til de mange ledige, der mister retten til dagpenge. 

MA informerer særskilt alle berørte medlemmer, når aftalen er endelig på plads og vedtaget.

Du kan her læse de væsentligste punkter i udspillet, men der er kun tale om et udspil. Der kan derfor ske ændringer, når forhandlingerne med Enhedslisten starter torsdag den 16. maj:

Den særlige uddannelsesordning forlænges. Ledige, som har opbrugt dagpengeretten i 2013, får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december 2013.

  • Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den udgør 60 pct. af den højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere.
  • Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af familie- eller formueindkomst og gives til ledige, der har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning.
  • Ledige, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1¼ år.
  • Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan ikke overstige fire år.
  • Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for ledige, der opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår 2016 aftrappes gradvis. Den toårige dagpengeperiode er fuldt indfaset for personer, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere.
  • Finansieringen sker ved, at egenbetalingen til dagpengesystemet (dvs. statsbidraget) forøges for alle forsikrede i den periode, hvor der er ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse eller den forlængede uddannelsesydelse. I takt med at varigheden af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse reduceres, følger finansieringsbidraget med ned.
  • Finansieringen kommer herudover fra danskuddannelse for voksne udlændinge, i alt 860 mio.kr.

Læs hele forslaget her.følg os på