Opstart af netværksgruppe for ph.d.’er som er jobsøgende uden for uni

Har du nogensinde tænkt over om dine erfaringer fra forskning passer ind andre steder end uni? Eller hvordan du sætter dem i spil?

Idéen med netværksgruppen er at skabe et rum for MA’s medlemmer med en ph.d.-grad, der ønsker at være med i et netværksfællesskab, hvor omdrejningspunktet er overgangen fra forskningsfelt til et arbejdsmarked udenfor uni.

I netværket bliver du en del af et interessefællesskab med fokus på videndeling, erfaringsudveksling, og hvor vi kan hjælpe hinanden i jobsøgningsprocessen udenfor forskningsverdenen.

En medlemsdreven netværksgruppe

Hvor ofte vi skal mødes, hvilken struktur og hvilket indhold netværksmøderne skal have. Og hvad vi konkret ønsker at få ud af netværket, skal vi sammen finde ud af til det første møde torsdag den 16. november kl. 10.00 – 13.00.

Som deltager er du derfor selv med til at skabe rammen for og indholdet i netværket.

Første møde

Det første møde vil blive facilitereret af karriererådgiver Rasmus Beedholm Laursen. Om Rasmus skal facilitere efterfølgende møde, finder vi ud af i fællesskab – men tanken er at netværket skal være medlemsdrevet, interessebaseret og selvkørende.

MA giver frokost

Dato og tid
16. november
10:00 - 13:00
Sted
MA, Slotsgade 21B, 4. sal, 5000 Odense C
Tilmeldingsfrist
15. november 2021, kl. 10:00
Fra MA deltager
Karriererådgiver
Rasmus Beedholm Laursen
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00