Dagpenge

65 år: Seniormedlem eller farvel til MA?

Ifølge loven ophører medlemskabet i en a-kasse ved udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 65 år.

Dette ændrer sig i takt med, at pensionsalderen stiger, men 65 år er gældende i dag.

Særligt seniormedlemskab muligt

A-kassemedlemmer, der fylder 65 år, har mulighed for at tegne et såkaldt seniormedlemskab.

Det giver seniormedlemmet ret til at få hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge.

I MA er prisen for et seniormedlemskab lig med administrationsbidraget: 132 kr. om måneden. Beløbet er ikke fradragsberettiget. Statsbidraget opkræves ikke, da medlemskabet ikke giver ret til dagpenge.

NB: Er du tidligere blevet udmeldt på grund af 65-årsreglen, kan du nu genindmelde dig som seniormedlem.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej