Tænk større
Efterløn

Efterløn og ferie

Modtager du feriepenge eller har ferie med løn, får du fradrag i din efterløn. Det gælder både ferie optjent, før du gik på efterløn og feriepenge optjent i din efterlønsperiode.

Du skal give MA besked om ferien, så vi kan foretage fradraget.

Meld ferie på borger.dk

Du melder ferie og anmoder om dine feriepenge på borger.dk

Oplys derefter os i selvbetjeningen om ferieperioden, når du holder ferien.

Holder du ferie med løn?

Fradraget i efterlønnen sker på det tidspunkt, hvor du holder ferie, på samme måde som hvis du har haft arbejdstimer. Arbejder du 25 timer pr. uge og får løn under ferien, skal der ske fradrag for 25 timer i de 37 timers efterløn, som MA udbetaler om ugen.

Kun hvis du får udbetalt ferie med løn for mindre end 29,6 timer pr. uge, kan vi supplere med efterløn op til de 37 timer pr. uge.

Er du gået ned i tid, men havde fuldtidsarbejde i det foregående kalenderår, vil du få udbetalt ekstra ferietimer med løn. Det er altid det udbetalte ferietimetal, du skal have fradrag for i efterlønnen.

Får du feriepenge uden at holde ferie?

Ferie med feriepenge medfører fradrag i din efterløn, selvom du ikke holder ferien. Fradraget sker med det antal dage, feriepengene dækker. Efter ferieloven optjener man 2,08 feriedag pr. måned, man er ansat, uanset om man er fuldtids- eller deltidsansat.

Er feriepengene pr. dag mindre end din efterløn pr. dag, kan du få udbetalt differencen som efterløn.

Du bliver altså stillet på samme måde, som hvis du havde valgt at få udbetalt feriepengene, mens du holder ferie.

Hvis feriepengene er mindre end efterlønnen, kan der suppleres op

Er feriepengenes bruttobeløb pr. dag mindre end efterlønnens bruttobeløb, kan der suppleres med efterløn for de pågældende dage. Sammenlagt kan du få et beløb, som svarer til det, du ellers ville få i efterløn.

Ferie går ikke ud over 2-års-reglen og den skattefri præmie

Afholdt ferie i efterlønsperioden kan medregnes til opfyldelse af 2-års-reglen og optjening af timer til den skattefri præmie.

Ferie og fradrag ved overgang til folkepension

Du kan kun undgå fradrag for dine feriepenge, hvis du overgår til folkepension og dermed først får feriepengene udbetalt i en periode, hvor du ikke får efterløn.

Der er en frist på seks måneder efter overgang til folkepension for at benytte denne mulighed.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej