Tænk større
Efterløn

FAQ om efterløn

Her er en oversigt over, hvad efterlønsordningen indeholder af muligheder og regler – få svar på det meste!

Tilmelding og framelding?

Du skal senest tilmelde dig efterlønsordningen og begynde at betale efterlønsbidrag den dag, du fylder 30 år, og du skal betale efterlønsbidrag til a-kassen i 30 år.

Du kan til hver en tid træde ud af ordningen og få pengene overført til en pensionsordning. De er aldrig tabt.

Når du har nået din efterlønsalder, stopper du med at betale efterlønsbidraget.

Halvårserklæring eller ydelseskort?

Har du arbejde ved siden af din efterløn, skal du påføre dine timer på det såkaldte ydelseskort i selvbetjeningen hver måned.

Er du på ren efterløn, kan du nøjes med at udfylde en såkaldt halvårserklæring, ja hvert halve år. Det sker også i selvbetjeningen. Får du arbejde ved siden af senere, skifter du blot over til ydelseskort.

Udbetaling og satser?

Du ansøger på blanket AR 283 en måneds tid før. Blanketten finder du på selvbetjeningen.

Se de aktuelle satser her.

Efterlønsaldre – hvornår kan du gå på efterløn?

Din efterlønsalder afhænger af dit fødselstidspunkt. Kort fortalt må du gå senere på efterløn, jo senere, du er født.

Læs mere.

Den fleksible efterløn?

Vidste du, at du godt må arbejde ved siden af din efterløn? Det kan være en god måde at trappe ned på.

Læs mere.

Toårs-reglen?

Udskyder du din efterløn med to år, opnår du en række fordele. Blandt andet en højere efterløn.

Læs mere.

Pensionsmodregning?

Jo bedre pensionsordning, du har, jo mindre kan du få i efterløn. Der sker nemlig en modregning. Præcist hvor meget, kræver en individuel beregning.

Du kan se de fleste af dine egne pensioner på pensionsinfo.dk.

Læs mere.

Efterlønsberegning?

Vi har lavet en beregner, så du kan få et første billede af din efterløn på baggrund af din alder og dine pensioner.

Du finder den i selvbetjeningen.

Ferie og efterløn?

Får du feriegodtgørelse, har din ferie betydning for din efterløn, så du skal give os besked om det.

Læs mere.

Efterlønsbeviset?

Du starter med beviset, når du når din efterlønsalder. Det er forudsætningen for retten til gunstige rettigheder i efterlønsordningen.

Læs mere.

Den skattefri præmie?

Du får en præmie for at blive på arbejdsmarkedet til din folkepensionsalder og kun delvist eller slet ikke gør brug af din efterløn.

Læs mere.

Efterløn og fratrædelsesgodtgørelse?

Læs mere om reglerne.

Efterløn og arbejde på nedsat tid op til?

Arbejder du på nedsat tid for at få mere tid til dig selv op til din efterlønsalder, så kan du stadig få de fleste fordele.

Læs mere om betingelserne.

Efterløn og arbejde i udlandet

Reglerne er indviklede. Kontakt os endelig.

Læs mere.

Fortrydelsesordningen?

Du kan fortryde, at du ikke meldte dig ind i ordningen. Prisen for det er en nedsat efterlønssats.

Læs mere om betingelserne.

Forlænget dagpengeperiode frem til efterlønnen?

Er du født i 1952 og har du opbrugt din dagpengeret efter at være fyldt 55 år, har du ret til forlængede dagpenge frem til du fylder 60 år for derefter at gå på efterløn.

Kontakt os, hvis det er aktuelt for dig.

Fleksjob?

En fleksydelse er ikke efterløn, men gives til personer med en varig begrænsning i arbejdsevnen, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Læs mere.

Seniorjob?

Kontakt din kommune.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej