Efterløn

Født FØR 1. januar 1956

Hvornår kan jeg få efterløn (født før 1956)

Efterlønsordningen er en fleksibel ordning. Det er muligt at have arbejde samtidig med efterløn mod fradrag for arbejdstimerne i efterlønnen. Det betyder, at du kan trække dig helt eller delvist t [...]

Betingelser for at få efterløn (født før 1956)

Hvis du er på dagpenge? Uanset alder skal du have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor beviset bliver udstedt. Det betyder blandt andet, at du skal opfylde 1) rådighedsbe [...]

Efterlønsbeviset (født før 1956)

MA udsteder dit efterlønsbevis med en satsgaranti MA beregner din efterlønssats på baggrund af din indtægt, som er indberettet til eIndkomst. Beregningen sker på baggrund af de 12 bedste måneder [...]

Hvad får jeg i efterløn (født før 1956)

Toårsreglen For at opfylde toårsreglen skal du tidligst gå på efterløn to år efter, at du har fået dit efterlønsbevis. Desuden skal du som fuldtidsforsikret have arbejdet på almindelige løn- [...]

Arbejde og efterløn (født før 1956)

Mindsteudbetaling for at kunne modtage supplerende efterløn Hvis du arbejder mere end 145,53 timer pr. måned (svarende til 33,58 time ugentligt), vil du efter reglerne om mindsteudbetaling ikke få [...]

Skattefri præmie (født før 1956)

Din optjening Er du født inden den 1. januar 1956, har du mulighed for at optjene timer til skattefri præmie, når du opfylder udskydelsesreglen og fortsætter med at arbejde. (Du opfylder udskydels [...]

Udland og efterløn (født før 1956)

Hvad du bør vide i god tid før efterlønsalderen Hvis du arbejder i udlandet og nærmer dig efterlønsalderen, skal du være opmærksom på, at: Halvdelen af indkomst- og beskæftigelseskravet skal [...]

Ferie og efterløn (født før 1956)

Ved feriegodtgørelse, ferie med løn eller andre feriebeløb gælder følgende: Ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Holder du ferie i et fast ansæt [...]

At søge om efterløn (født før 1956)

Hvornår har du ret til at gå på efterløn?  Du skal opfylde anciennitetskravet for at have ret til efterløn og have modtaget et efterlønsbevis Du kan tidligst få udbetalt efterløn fra den dato [...]

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00