Efterløn

Betingelser for at få efterløn (født før 1956)

Generelt er betingelserne for at få et efterlønsbevis/gå på efterløn for personer født før den 1. januar 1959:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 20 år inden for de seneste 25 år.
 • Du skal have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. juli 1999 til mindst den dag, du når din efterlønsalder.
 • Du skal have betalt efterlønsbidrag i mindst 20 år inden for de sidste 25 år og uafbrudt fra den 1. juli 1999.
 • Har du betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999, kan du nøjes med medlemskab i 20 år inden for 25 år.

 

Hvis du er på dagpenge?

Uanset alder skal du have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor beviset bliver udstedt. Det betyder blandt andet, at du skal opfylde 1) rådighedsbetingelser og 2) et beskæftigelseskrav:

 1. Rådighedsbetingelser, hvis du har været syg eller har haft få arbejdstimer:
  MA skal altid vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du har været uden tilknytning hertil i længere tid fx på grund af sygdom, eller hvis du har haft ganske få arbejdstimer op til efterlønstidspunktet. Hvis du er syg på det tidspunkt, hvor du skal have et efterlønsbevis, kan du ikke få beviset udstedt før, du er rask igen og kan stå til rådighed for fuldtidsarbejde. 
 2. Indkomstkravet (dagpengeret)

Er du ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op, medmindre du skal på efterløn, eller kommer fra et seniorjob.

Hvis du er lønmodtager

Kravet findes på baggrund af din indkomst, som er indberettet til eIndkomst. Som fuldtidsforsikret skal du opfylde et indkomstkrav på 233.376 kr. (i 2019) inden for optjeningsperioden på tre år. Der kan højst medregnes 19.448 kr. pr. kalendermåned. Det betyder, at du mindst er et år om at opfylde beskæftigelseskravet.

Deltidsforsikrede skal opfylde et indkomstkrav på 155.580 kr. (i 2019), og kan maksimalt medregne 12.686 kr. pr. kalendermåned.

Al indberettet A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, kan medregnes til indtægtskravet. Din arbejdsgiver skal have indberettet indtægten til eIndkomst på det tidspunkt, hvor dit efterlønsbevis skal udstedes, eller du skal overgå til efterløn.

Hvis du er selvstændig

Er du selvstændig, skal du dokumentere kravet via dine årsopgørelser. Kun arbejde i perioder med medlemskab af en a-kasse tæller med til beskæftigelseskravet. Kontakt a-kassen for nærmere information.

Hvis du arbejder i udlandet

Hvis du arbejder i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, skal du som hovedregel udmeldes af MA. Du vil da blive omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikringsforhold. Du må ikke være dobbeltforsikret.

Når du igen tager ophold i Danmark, kan du efterbetale det manglende efterlønsbidrag for perioden, hvor du har været forsikret i udlandet.

Du kan få efterlønsbevis, hvis du helt eller delvist opfylder beskæftigelseskravet med arbejde og indkomst i Danmark. Det kræver, at du har indkomst og beskæftigelse svarende til halvdelen af beskæftigelseskravet i Danmark inden for de sidste tre år før tidspunktet for efterlønsbeviset eller overgang til efterløn. Du skal samtidig være medlem af en dansk a-kasse.

Er det arbejde fra Færøerne er kravet, at en fjerdedel skal ligge i Danmark.

Hvis du på tidspunktet for din efterlønsalder ikke er medlem af en dansk a-kasse, vil du ikke kunne modtage dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn.

Arbejde i udlandet, hvor du forbliver medlem af MA, og som sidestilles med beskæftigelse i Danmark, er følgende:

 • Arbejde i Grønland
 • Beskæftigelse som kontraktansat ved EU-institutioner, beskæftigelse ved diplomatiske missioner og konsulater i andre EØS-lande eller som midlertidig udsendt i et andet EØS-land.
 • Beskæftigelse i udlandet på internationale vilkår ved organisationer mv. som Danmark er medlem af.
 • Midlertidig udsendelse til beskæftigelse i udlandet for en dansk arbejdsgiver eller en dansk organisation, beskæftigelse på en dansk ambassade eller ved arbejde som u-landsfrivillig, hvis beskæftigelsen samtidig giver ret til optagelse i en dansk a-kasse.

Kontakt MA – hvis du skal til eller pt. arbejder i udlandet.