Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Efterløn

Betingelser for at få efterløn (født før 1956)

Generelt er betingelserne for at få et efterlønsbevis/gå på efterløn for personer født før den 1. januar 1959:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 20 år inden for de seneste 25 år.
 • Du skal have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. juli 1999 til mindst den dag, du når din efterlønsalder.
 • Du skal have betalt efterlønsbidrag i mindst 20 år inden for de sidste 25 år og uafbrudt fra den 1. juli 1999.
 • Har du betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999, kan du nøjes med medlemskab i 20 år inden for 25 år.

 

Hvis du er på dagpenge?

Uanset alder skal du have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor beviset bliver udstedt. Det betyder blandt andet, at du skal opfylde 1) rådighedsbetingelser og 2) et beskæftigelseskrav:

 1. Rådighedsbetingelser, hvis du har været syg eller har haft få arbejdstimer:
  MA skal altid vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du har været uden tilknytning hertil i længere tid fx på grund af sygdom, eller hvis du har haft ganske få arbejdstimer op til efterlønstidspunktet. Hvis du er syg på det tidspunkt, hvor du skal have et efterlønsbevis, kan du ikke få beviset udstedt før, du er rask igen og kan stå til rådighed for fuldtidsarbejde. 
 2. Indkomstkravet (dagpengeret)

Er du ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op, medmindre du skal på efterløn, eller kommer fra et seniorjob.

Hvis du er lønmodtager eller selvstændig

For at overgå til efterløn skal du opfylde indkomstkravet eller beskæftigelseskravet.

Du skal have tjent 238.512 kr. på baggrund af arbejde eller virksomhed. Både A- og B-indkomst samt overskud i selvstændig virksomhed tæller med til indkomstkravet.

Du kan maksimalt medregne 19.876 kr. pr. måned. (Har du en gammel dagpengeret eller timer på din beskæftigelseskonto, der ikke er forældede, skal du i stedet have haft 1.924 arbejdstimer som fuldtidsforsikret/ 1.258 arbejdstimer som deltidsforsikret). Som deltidsforsikret skal du have haft en indkomst på mindst 159.012 kr. (2020), hvor vi højst kan medregne 13.251 kr. pr. måned.

For at få efterløn skal du som hovedregel lukke eller sælge din virksomhed og du skal sende os en kopi af ophørsbeviset fra Erhvervsstyrelsen og dokumentere, at du ikke længere driver virksomheden.

Hvis du ikke kan nå at lukke din virksomhed før overgangen til efterlønnen kan du sende os en tro- og love-erklæring på, at du lukker virksomheden. Der vil i den forbindelse være en venteperiode på 2 måneder før du kan få efterløn og du vil ikke kunne få efterløn.

Hvis du arbejder i udlandet

Hvis du arbejder i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, skal du som hovedregel udmeldes af MA. Du vil da blive omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikringsforhold. Du må ikke være dobbeltforsikret.

Når du igen tager ophold i Danmark, kan du efterbetale det manglende efterlønsbidrag for perioden, hvor du har været forsikret i udlandet.

Du kan få efterlønsbevis, hvis du helt eller delvist opfylder beskæftigelseskravet med arbejde og indkomst i Danmark. Det kræver, at du har indkomst og beskæftigelse svarende til halvdelen af beskæftigelseskravet i Danmark inden for de sidste tre år før tidspunktet for efterlønsbeviset eller overgang til efterløn. Du skal samtidig være medlem af en dansk a-kasse.

Er det arbejde fra Færøerne er kravet, at en fjerdedel skal ligge i Danmark.

Hvis du på tidspunktet for din efterlønsalder ikke er medlem af en dansk a-kasse, vil du ikke kunne modtage dit efterlønsbevis eller overgå til efterløn.

Arbejde i udlandet, hvor du forbliver medlem af MA, og som sidestilles med beskæftigelse i Danmark, er følgende:

 • Arbejde i Grønland
 • Beskæftigelse som kontraktansat ved EU-institutioner, beskæftigelse ved diplomatiske missioner og konsulater i andre EØS-lande eller som midlertidig udsendt i et andet EØS-land.
 • Beskæftigelse i udlandet på internationale vilkår ved organisationer mv. som Danmark er medlem af.
 • Midlertidig udsendelse til beskæftigelse i udlandet for en dansk arbejdsgiver eller en dansk organisation, beskæftigelse på en dansk ambassade eller ved arbejde som u-landsfrivillig, hvis beskæftigelsen samtidig giver ret til optagelse i en dansk a-kasse.

Kontakt MA – hvis du skal til eller pt. arbejder i udlandet.