Beskæftigelsesindsatsen genstarter nu; MA informerer medlemmerne direkte, så venligst undlad at kontakte os herom med spørgsmål. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. Du kan som altid ringe til os eller sende spørgsmål gennem selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

Efterløn

Efterlønsbeviset (født før 1956)

Efterlønsbeviset er en erklæring fra os om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn.

Vi udsteder det automatisk med virkning fra den dag, du når din efterlønsalder og opfylder betingelserne for ret til efterløn. Nogle gange er vi nødsaget til at indhente flere oplysninger fra dig, før vi kan udstede beviset.

Beviset sikrer dig flere fordele:

 • Ret til at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. På den måde er efterlønsbeviset en gratis sygeforsikring
 • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag
 • Sikring af din efterlønssats
 • Mulighed for en højere efterlønssats
 • Mulighed for optjening af skattefri præmie. 
MA udsteder dit efterlønsbevis med en satsgaranti

MA beregner din efterlønssats på baggrund af din indtægt, som er indberettet til eIndkomst. Beregningen sker på baggrund af de 12 bedste måneder indenfor de seneste 24 måneder.

Al indberettet A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, kan medregnes til indtægtskravet. Din arbejdsgiver skal have indberettet indtægten til eIndkomst på det tidspunkt, hvor dit efterlønsbevis skal udstedes, eller du skal overgå til efterløn.

Efterlønsbeviset kan for fuldtidsforsikrede maksimalt udstedes med en sats svarende til 91 pct. af maksimum dagpengesatsen. De 91 pct. svarer til 17.366 kr. pr. måned (i 2020) og til 208.392 kr. årligt. Du får så mindst den efterlønssats, du havde ret til, da beviset blev udstedt

For senere at kunne få den maksimale efterlønssats skal du som fuldtidsforsikret have haft en indtægt på ca. 23.047 kr. pr. måned (i 2020) i 12 måneder inden for 24 måneder, inden du når din efterlønsalder.

Check din pensionsoversigt

Du modtager sammen med efterlønsbeviset en pensionsoversigt.

Du skal kontrollere, at oplysningerne i oversigten er korrekte, og om der eventuelt er pensioner, der ikke er indberettet automatisk. Er der det, skal du meddele dette, og du vil få tilsendt en ny oversigt.

Din pensionsformue reducerer din efterløn

Dine pensioner har indflydelse på din efterløn.

 • En måned før du når din efterlønsalder, får MA automatisk indberetninger fra Beskæftigelsesministeriet, der via SKAT har fået oplyst om dine pensionsforhold.
 • Det er værdien af pensionen ved din efterlønsalder, der bliver indberettet. Det kan enten være værdien af et depot (fx ratepension eller kapitalpension), eller en årlig livsvarig ydelse (livrente). Indberetningen af pensionsformuen har betydning for fradraget i efterlønnen.
 • Hvis du er påbegyndt en løbende pensionsudbetaling eller fået en kapitalpension udbetalt, vil disse beløb også fremgå af pensionsoversigten. Har du afgiftsberigtiget en kapitalpension eller alderssummen, vil den være opført med bruttobeløbet på pensionsopgørelsen.

Læs mere i afsnittet Pensionsordninger og fradrag. 

Seniorjob

Seniorjob er en mulighed, hvis du er medlem af efterlønsordningen, og hvis du mister din dagpengeret mindre end fem år før, at du kan gå på efterløn.  Aldersgrænsen flyttes i takt med, at efterlønsalderen ændres efter bestemmelserne i tilbagetrækningsreformen.

Dit seniorjob slutter den dag, du når din efterlønsalder, og du skal så overgå til efterløn for at bevare dine rettigheder. I denne situation udstedes der ikke efterlønsbevis, da du overgår direkte på efterløn, når du når din efterlønsalder.

Fyldt 50 år og dagpengeret opbrugt

Du skal normalt have ret til dagpenge for at kunne gå på efterløn. Men er du ledig og mister din dagpengeret, efter du er fyldt 50 år, har du alligevel en mulighed for at bevare din ret til efterløn.

Du har mulighed for at bevare din ret til efterløn, hvis du:

 • har mistet din dagpengeret, efter du er fyldt 50 år
 • fortsætter med at være medlem af en a-kasse
 • fortsætter med at indbetale efterlønsbidrag
 • kan gå på efterløn, når du når den efterlønsalder, der gælder for din aldersgruppe
 • kan påtage dig arbejde, når du når din efterlønsalder.

Det er således vigtigt, at du fortsætter med at betale dit medlemskab af a-kassen og dit efterlønsbidrag, hvis du senere vil have mulighed for at gå på efterløn.

Opfylder du ikke betingelserne, skal du optjene et nyt beskæftigelseskrav, før du igen har mulighed for at gå på efterløn.

Er du i fleksjob, vil du ikke have ret til efterløn, men vil muligvis have ret til fleksydelse. Kontakt da din kommune.