Efterløn

Efterlønsbeviset (født før 1956)

Efterlønsbeviset er en erklæring fra os om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn.

Vi udsteder det automatisk med virkning fra den dag, du når din efterlønsalder og opfylder betingelserne for ret til efterløn. Nogle gange er vi nødsaget til at indhente flere oplysninger fra dig, før vi kan udstede beviset.

Beviset sikrer dig flere fordele:

  • Ret til at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. På den måde er efterlønsbeviset en gratis sygeforsikring
  • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag
  • Sikring af din efterlønssats
  • Mulighed for en højere efterlønssats
  • Mulighed for optjening af skattefri præmie. 
MA udsteder dit efterlønsbevis med en satsgaranti

MA beregner din efterlønssats på baggrund af din indtægt, som er indberettet til eIndkomst. Beregningen sker på baggrund af de 12 bedste måneder indenfor de seneste 24 måneder.

Al indberettet A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, kan medregnes til indtægtskravet. Din arbejdsgiver skal have indberettet indtægten til eIndkomst på det tidspunkt, hvor dit efterlønsbevis skal udstedes, eller du skal overgå til efterløn.

Efterlønsbeviset kan for fuldtidsforsikrede maksimalt udstedes med en sats svarende til 91 pct. af maksimum dagpengesatsen. De 91 pct. svarer til 17.583 kr. pr. måned (i 2022) og til 210.996 kr. årligt. Du får så mindst den efterlønssats, du havde ret til, da beviset blev udstedt.

For senere at kunne få den maksimale efterlønssats skal du som fuldtidsforsikret have haft en indtægt på 23.336 kr. pr. måned (i 2022) i 12 måneder inden for 24 måneder, inden du når din efterlønsalder.

Check din pensionsoversigt

Du modtager sammen med efterlønsbeviset en pensionsoversigt.

Du skal kontrollere, at oplysningerne i oversigten er korrekte, og om der eventuelt er pensioner, der ikke er indberettet automatisk. Er der det, skal du meddele dette, og du vil få tilsendt en ny oversigt.

Din pensionsformue reducerer din efterløn

Dine pensioner har indflydelse på din efterløn.

  • En måned før du når din efterlønsalder, får MA automatisk indberetninger fra Beskæftigelsesministeriet, der via SKAT har fået oplyst om dine pensionsforhold.
  • Det er værdien af pensionen ved din efterlønsalder, der bliver indberettet. Det kan enten være værdien af et depot (fx ratepension eller kapitalpension), eller en årlig livsvarig ydelse (livrente). Indberetningen af pensionsformuen har betydning for fradraget i efterlønnen.
  • Hvis du er påbegyndt en løbende pensionsudbetaling eller fået en kapitalpension udbetalt, vil disse beløb også fremgå af pensionsoversigten. Har du afgiftsberigtiget en kapitalpension eller alderssummen, vil den være opført med bruttobeløbet på pensionsopgørelsen.

Læs mere i afsnittet Pensionsordninger og fradrag. 

 

 

 

 

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00