Efterløn

Ferie og efterløn (født før 1956)

Ved feriegodtgørelse, ferie med løn eller andre feriebeløb gælder følgende:

  • Ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien.
  • Holder du ferie i et fast ansættelsesforhold, får du løn under ferie og du skal i den situation godkende dine faste timer som sædvanligt
  • Feriegodtgørelse, der udbetales kontant fx i forbindelse med fratrædelse, medfører fradrag i efterlønnen. Bemærk at ferietimerne i denne situation ikke kan medregnes til den skattefri præmie
  • Holder du ferie med feriegodtgørelse (brutto) i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Ferietimerne kan i denne situation medregnes til en evt. skattefri præmie.
  • Får du udbetalt et ekstra feriebeløb (feriefradrag) fordi du i et tidligere kalenderår har været ansat med flere faste timer pr. måned skal de ekstra ferietimer modregnes i efterlønnen.
  • Udbetaling af den 6. ferieuge skal ikke modregnes i efterlønnen
  • Bemærk: Der er særlige regler, hvis du holder ferie (eller opholder dig) uden for EØS. Se mere under punkt 3 i bjælken ”Du har efterlønsbevis eller er på efterløn” her.

Du kan således maximalt modtage efterløn i op til 3 måneder pr. kalenderår, mens du opholder dig i et land udenfor EØS, Schweiz eller Færøerne.

Særlige forhold

  • Der er efter ferieloven flere forskellige måder, ikke hævede feriepenge kan udbetales på, enten uden at ferien holdes, eller hvor ferien blev holdt, uden at man samtidig hævede feriepengene. Disse feriepenge vil som hovedregel medføre fradrag i efterlønnen.
  • Betaling for feriefridage, som ikke holdes, medfører ikke fradrag i efterlønnen.
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00