Efterløn

Ferie og efterløn (født før 1956)

Ved feriegodtgørelse gælder følgende:

  • Ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien.
  • Feriegodtgørelse, der udbetales kontant uden at ferien holdes, medfører fradrag i efterlønnen.
  • Hvis din feriegodtgørelse (brutto) i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.
  • Holder du ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer.

Bemærk: Der er særlige regler, hvis du holder ferie (eller opholder dig) uden for EØS. Se mere under punkt 3 i bjælken ”Du har efterlønsbevis eller er på efterløn” her.

Særlige forhold

  • Der er efter ferieloven flere forskellige måder, ikke hævede feriepenge kan udbetales på, enten uden at ferien holdes, eller hvor ferien blev holdt, uden at man samtidig hævede feriepengene. Disse feriepenge vil som hovedregel medføre fradrag i efterlønnen.
  • Betaling for feriefridage, som ikke holdes, medfører ikke fradrag i efterlønnen.