Efterløn

Skattefri præmie (født før 1956)

Du kan optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde efter, at du har opfyldt toårsreglen.

Din optjening
 1. Er du født inden den 1. januar 1956, har du mulighed for at optjene timer til skattefri præmie, når du opfylder udskydelsesreglen og fortsætter med at arbejde.
  (Du opfylder udskydelsesreglen, når du har fået indberettet mindst 3.120 arbejdstimer efter bevisdatoen. Du kan altså tidligst opfylde udskydelsesreglen 2 år efter bevisdatoen).
 2. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal. En præmieportion er 13.584 skattefrit (2019).
 3. Arbejdet kan udføres både i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS land eller i Schweiz.
 4. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer – i alt 5.772 timer – uanset om du har arbejdet flere timer. De maximale 12 præmieportioner = 163.008 kr. (2019).
 5. De timer, der kan beregnes til optjening af præmie, kan højst udgøre 5.772 timer med fradrag af timer, hvor du har fået udbetalt dagpenge eller efterløn.

Driver du selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, gælder der særlige regler for optjeningen. Kontakt os for at høre nærmere.

Udbetaling af din præmie
 1. Præmien udbetales som et skattefrit engangsbeløb. Har MA adgang til alle oplysninger ifb. med optjening af skattefri præmie, vil MA udbetale præmien automatisk ved din folkepensionsalder.
 2. Der udbetales kun hele præmieportioner. Har du optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie.
 3. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag.
 4. Der er en forældelsesfrist på 3 år.
Delvist arbejde og timer til skattefri præmie

Du kan fortsætte med at optjene timer til skattefri præmie, hvis du ønsker at kombinere efterløn og delvis arbejde på nedsat tid.

Du skal opfylde udskydelsesreglen:

 • Du er født før den 1. januar 1956?
 • Du har et efterlønsbevis
 • Du går tidligst på efterløn 2 år efter udstedelse af dit efterlønsbevis
 • Du har fået indberettet mindst 3.120 timer fra udstedelsen af dit efterlønsbevis til du går på efterløn.

Når du opfylder ovennævnte krav optjener du skattefrie præmietimer med de arbejdstimer du har i perioden fra opfyldelsen af udskydelsesreglen til dagen før, du går på folkepension.

Overgår du til efterløn, før du opfylder udskydelsesreglen, vil du ikke kunne optjene timer til præmie, selvom du fortsætter med at arbejde på nedsat tid.