Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Efterløn

At søge om efterløn (født før 1956)

Hvornår har du ret til at gå på efterløn? 
 • Du kan tidligst få udbetalt efterløn fra den dato, hvor vi har modtaget din skriftlige ansøgning i MA Selvbetjening.
 • På ansøgningstidspunktet skal du stadig opfylde indkomstkravet. Du skal være opmærksom på, at begge betingelser gælder, selvom du har modtaget et efterlønsbevis.
 • Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse eller ledighed. Betingelserne er stort set de samme, som for at få et efterlønsbevis.
 • På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl enten i Danmark, Grønland, Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz.
 • Modtager du ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen. 
Hvad skal du konkret gøre? 
 • Du skal søge om efterløn i god tid før du ønsker at overgå til efterløn. Blanketten AR-283 ligger i selvbetjeningen/fanebladet efterløn.
 • Du skal fortsætte med at være medlem af MA, mens du modtager efterløn, og du skal betale kontingent.
 • Hvis du ønsker at arbejde, skal du hver måned indsende et efterlønskort til os.
  • Ydelseskortet er tilgængeligt fra månedens 6. sidste bankdag. Udfyld det senest hverdagen efter kl. 23.59. Se også udbetalingskalenderen
  • Du kan kun få udbetalt efterløn for en given måned, hvis månedsoplysningerne er modtaget i a-kassen senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb.
 • Ønsker du ikke at arbejde, kan du nøjes med at indsende en såkaldt halvårserklæring (blanket AR 298) hver sjette måned, hvis du alene har indtægter i form af pension eller feriepenge.
 • Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det kan fx være, at du har søgt om eller modtager social pension, at du har arbejde, eller at der sker ændringer i dine pensioner. 
 • Hvis du får arbejde, skal du med det samme kontakte os. Du skal i den situation afmeldes efterlønserklæringen og i stedet sende os efterlønskort hver måned.

Efterlønnen vil være til disposition op til 5 hverdage før den første i måneden, hvis efterlønskortet er modtaget rettidigt.

Hvornår stopper min efterløn?

Din ret til efterløn ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. 

Har du ikke optjent skattefri præmie eller ikke benyttet dig af efterlønsordningen

Det indbetalte efterlønsbidrag er dit. Benytter du dig ikke af ordningen, og ønsker at udmelde dig af ordningen, kan du få det løbende indbetalte bidrag retur. Kontakt MA for nærmere oplysninger. 

Hvordan kan MA hjælpe dig?

MA stiller ekspertisen til rådighed, hvis du har behov for:

 • at få hjælp til gennemgang af dine papirer vedrørende overgang til efterløn
 • at få beregnet din efterløn
 • at få udstedt dit efterlønsbevis
 • at få en endelig godkendelse af overgang til efterløn
 • at få afklaret eventuelle spørgsmål i forbindelse med overgang til efterløn.

Har du generelt spørgsmål om efterlønsordningen, kan du dagligt ringe til MA på telefon 70 20 39 71, eller sende os en besked via selvbetjeningen.