Efterløn

Ny mulighed: Skattefri udbetaling af dine efterlønsbidrag

Folketinget vedtog ved udgangen af 2017 en lov, som betyder, at du i første halvår af 2018 har mulighed for at få tilbagebetalt dine efterlønsbidrag skattefrit, hvis du træder ud af efterlønsordningen. Efterlønsbidrag, der vedrører bidragsperioder efter den 22. juni 2017, bliver dog pålagt en afgift på 30 procent. 

Du skal træffe dit valg senest den 30. juni 2018. 

Alle berørte MA-medlemmer modtog brev direkte medio januar 2018 – men du kan også orientere dig om hovedlinjerne nedenfor.

Måske du overvejede et lignende tilbud i 2012?

Mange, som får muligheden nu, fik allerede tilbuddet i 2012 og takkede nej. Blot til din orientering, hvis du allerede dengang overvejede grundigt for og imod.

Konsekvenser, hvis du vælger den skattefri udbetaling

Vælger du den skattefri udbetaling – og dermed udtræder af efterlønsordningen – mister du rettighederne til at:

 • gå på efterløn
 • optjene den skattefri præmie
 • få et seniorjob
 • opnå ret til fleksydelse
 • tilmelde dig fortrydelsesordningen
 • gå på efterløn, hvis du har tabt din dagpengeret inden efterlønsalderen
 • fortryde dit valg senere.

Disse konsekvenser er uddybet i det brev, som er på vej til dig.

Dit eget valg

Som a-kasse kan vi ikke vejlede dig i, om det er en god ide, at du får dit efterlønsbidrag udbetalt. For det handler om forhold som fx din privatøkonomi, dit helbred og dine forventninger til dit arbejdsliv.

Du skal blandt andet overveje med dig selv:

 • om du fortsat vil have muligheden for at trække dig tilbage før folkepensionsalderen
 • om du vil bevare muligheden for at få skattefri præmier, fleksydelse og seniorjob (der alle følger af efterlønsordningen)
 • om du synes, det kan betale sig at få bidraget udbetalt (se mere i bilaget).
Hvor meget kan du få udbetalt?

Hvis du har betalt til efterlønsordningen uafbrudt siden 1999, kan du få udbetalt ca. 110.000 kr.

Hvad det løber op i for dig, vil fremgå af det brev du modtager medio januar.

Størstedelen af dine indbetalte efterlønsbidrag kan du få udbetalt skattefrit. De bidrag, som du har indbetalt til og med den 22. juni 2017, er skattefri. Beløb, som du har indbetalt efter den 22. juni 2017, bliver fratrukket 30 pct. i afgift til staten.

Hvis du har gæld til a-kassen, modregner vi i det udbetalte beløb.

Hvad skal du gøre – og hvornår senest?

For at få udbetalt efterlønsbidraget skal du senest 30. juni 2018 kl. 23.59:

 1. bede om udbetaling af bidraget
 2. fravælge efterlønsordningen.

Det gør du via blanketten ”Søg om tilbagebetaling af efterlønsbidrag 2018” i selvbetjeningen på MA’s hjemmeside under fanebladet Efterløn. 

Du skal besvare alle spørgsmål i blanketten og erklære, at du har læst og er indforstået med konsekvenserne af at få efterlønsbidraget tilbagebetalt.

Anmoder du i stedet via brev, skal det være fremme hos MA senest den 29. juni 2018 kl. 15.00.

Hvornår får du pengene?

MA behandler løbende de indkomne anmodninger og udbetaler via din Nemkonto.

Hvad nu, hvis jeg bare vil forblive i efterlønsordningen?

Så skal du ikke foretaget dig noget som helst! Se bare bort fra brevet, når du modtager det.

 • Var denne artikel nyttig?
 • Ja   Nej