Affald, ressourcer og genanvendelse

Affald, ressourcer og genanvendelse

I Danmark producerer vi hvert år 11.671.000 tons affald, hvoraf cirka 8 mio. tons indsamles til genanvendelse, 3 mio. tons til forbrænding og 0,5 mio. tons til deponering. Arbejdet med affald og genanvendelse er derfor et område med stort fokus og stor borgerinvolvering.

Mød ansatte i Miljøministeriet, i Københavns Kommune og hos Clean og få et indblik i arbejdet med affald og ressourcer fra mange vinkler. Du kommer til at møde disse gæster:

  • Lone Schou fra Miljøministeriet: om miljøfarlige stoffer og arbejdet i et ministerium.
  • Henriette Post, kontraktansvarlig for Affald og Genbrug i Københavns Kommune: om kommunens prioriteringer og indsats.
  • Anne Dorthe J. Fethers fra Clean: om udvikling af nye metoder til genbrug af plast.

Clean arbejder sammen med en række interessenter på at skabe et anlæg, der kan sortere og oparbejde plastaffald. Målet er dobbelt: at Danmark ikke fremover skal eksportere plastaffald til udlandet og at skabe et marked for det oparbejdede plast.