Danmark mod madspild – Salling Group (Netto, Føtex m.fl.)

Danmark mod madspild – Salling Group (Netto, Føtex m.fl.)

Danmark mod Madspild er et nyt initiativ, der gennem et åbent samarbejde har som mål at halvere madspildet i Danmark inden 2030. Initiativet har sit afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor det globale madspild pr. indbygger skal halveres inden 2030. Og der er også plads til forbedringer i Danmark, hvor vi hvert år smider mere end 700.000 tons fødevarer væk.

Salling Group, der blandt andet driver kæderne Føtex, Netto og Bilka, er en af de 17 initiativtagere bag Danmark mod Madspild.

Vi har bedt Jonas Schrøder, direktør for Responsibility & Engagement i Salling Group fortælle deres arbejde og give et indblik i, hvordan de vil sikre, at organisationens madspild halveres inden 2030.