Danske kommuner 4.0 – giver digitaliseringen bedre service og nye jobmuligheder?

Danske kommuner 4.0 – giver digitaliseringen bedre service og nye jobmuligheder?

Kommunernes Landsforening holdt i sommers Kommunernes Digitaliseringstræf 2018 under overskriften: Digitalisering handler om mennesker – ikke kun om ny teknologi.

Vi har bedt Søren Frederik Bregenov-Beyer, chefkonsulent i KL’s kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, give sit bud på, hvad der sker lige nu i kommunerne, og hvordan den øgede digitalisering vil påvirke arbejdsgange, borgere og medarbejdere:

  • Hvad kendetegner den digitale udvikling i kommunerne?
  • Hvilke muligheder skabes der, når fx robotter overtager en del af arbejdsopgaverne?
  • Hvor ligger udfordringerne for borgerne, organisationerne og medarbejderne? 
  • Og hvilke jobmuligheder opstår der i kølvandet på de nye satsninger – med særligt fokus på muligheder for ikke-it-uddannede.