Den kreative ansøgning

Den kreative ansøgning

Hvordan får din ansøgning den opmærksomhed, den fortjener?

Den skal selvfølgelig være kort, klar og tydelig med alle din kompetencer formuleret som tilbud til dem, du søger hos.

Men bliver den lagt mærke til? Eller kommer den til at ligne de øvrige ansøgninger, du skriver?

Kom og få – og giv – inspiration til at gøre dine og andres ansøgninger mere kreative.

På workshoppen kigger vi bl.a. på:

  • Ansøgningsformer – bl.a. videoansøgninger.
  • Opbygning
  • Modtagerrettet henvendelse
  • Form og indhold
  • Sprog

Medbring en ansøgning – elektronisk eller på papir – til konkret sparring og idéudveksling i grupper.

MA serverer en sandwich til frokost