Digitalisering og innovation i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Digitalisering og innovation i Kultur- og Fritidsforvaltningen

I Københavns Kommune arbejder man meget målrettet med udviklingen af kommunikation og digital service til byens borgere og brugere.

Center for digitalisering og innovation er den enhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen, der har ansvar for og driver udviklingen på kultur-, fritids- og turismeområdet. Samskabelse, involvering og medansvar er bærende elementer i måden forvaltningen udvikler og arbejder på.  

Vi har bedt Cecilie Christensen, der er chef for centret, om at give os et indblik i den aktuelle indsats og i udviklingen på området generelt. Hun giver samtidig sit bud på, hvordan hun ser fremtiden på området, og svar på spørgsmål som: Hvor ligger eventuelle jobmuligheder for akademikere inden for arbejdsfeltet? Hvilke kompetencer skal man besidde, hvis man skal arbejde inden for digitalisering og innovation?