Få indblik i Egmont Fondens indsats over for udsatte børn og unge

Få indblik i Egmont Fondens indsats over for udsatte børn og unge

Egmont Fonden er blandt de danske fonde, der yder det største bidrag til udviklingen af samfundets svageste børn og unge. 100 millioner blev uddelt i 2017, og også i år er der sat væsentlige midler af til at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed.

Vi har inviteret Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration, til at give et oplæg om Fondens almennyttige strategi og om de mål og indsatser, der prioriteres i 2018.

Hun giver desuden indblik i kravene til den gode fondsansøgning og til den gode fondsmedarbejder.

Fondens indsats
Indsatsen retter sig mod de 15 procent, som i dag forlader folkeskolen uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt. Samtidig støtter fonden arbejdet med udvikle de sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at børnene og de unge er i stand til at skabe sig et godt liv, hvor de evner konstruktivt at håndtere udfordringer, at udvikle sig i mødet med omverden og at fungere både alene og i fællesskaber.