Freelancer? Fri fugl? Selvstændig?

Freelancer? Fri fugl? Selvstændig?

Arbejder du som freelancer, har du en drøm om at blive selvstændig, eller får du ind imellem honoraropgaver?

Som ledig kan det være svært at navigere i dagpengesystemet, hvis man arbejder på en måde, hvor en fast lønmodtageransættelse er svær at få på plads. Og måske drømmer du om noget andet.

På workshoppen ser vi på de muligheder og betingelser, der er for at arbejde som freelancer. Og på hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at blive selvstændig.

Samtidig vil der være mulighed for erfaringsudveksling og sparring i forhold til de projekter, ideer og planer, du har.

MA serverer en sandwich til frokost.