Idécafé – Få inspiration til din jobsøgning

Idécafé – Få inspiration til din jobsøgning

Dagens tema:

Ringer du til virksomheden, inden du sender ansøgningen?

Der vil hver gang være et bestemt tema på dagsordenen, og indholdet i hver café vil være: En introduktion til temaet og drøftelse af dagens tema.

Som udgangspunkt vil caféen finde sted om mandagen et par gange om måneden. Alle medlemmer af MA er velkomne, og man behøver ikke komme fast men kan deltage, hvis dagens tema har interesse.

Formålet med cafeen er at:
• Viden- og erfaringsdele
• Få inspiration og ideer til din jobsøgningsproces
• Få input og sparring om et bestemt emne
• Blive motiveret og opmuntret til at gå hjem at afprøve nye ideer og tiltag
• Blive præsenteret for nye redskaber, som måske passer til din jobsøgning.