Kommunikation på tværs af medier – Folkekirkens Nødhjælp

Kommunikation på tværs af medier – Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig kirkelig og humanitær dansk organisation. Organisationen støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælper mennesker i nød. De giver akut nødhjælp i katastroferamte områder og langsigtet udviklingshjælp i fattige egne.

Folkekirkens Nødhjælp har en vision om en verden fri for sult, fattigdom og undertrykkelse, hvor folkelige og politiske kræfter til stadighed arbejder stærkt og aktivt for en retfærdig og bæredygtig fordeling og brug af klodens ressourcer. De tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og arbejder med respekt for menneskers rettigheder og ligeværd.

Samme skarpe blik på målgrupper og behov går igen i organisationens kommunikation. Folkekirkens Nødhjælp udmærker sig blandt andet ved at være rigtig gode til at samtænke traditionel kommunikation og PR med sociale og digitale medier og virkemidler.

Vi har inviteret Lars Damgaard Nielsen, Head of Digital Media, til at give os et indblik i deres strategi, indsatser, udfordringer og overvejelser. Samtidig fortæller han om sin vej til jobbet og løfter sløret for, hvad man skal være god til som ansat i en NGO. Hvilke kompetencer efterspørger de fx på kommunikationsområdet?