Life Science netværk

Life Science netværk

Har du en naturvidenskabelig baggrund, og vil du være med i et nyt netværk, hvor du kan udveksle erfaringer med andre, der har interesse i Life Science branchen?

Netværket er både for dig, der har karriere og job indenfor Life Science branchen, for dig der er jobsøgende og for dig der stadig er under uddannelse.

Ideen er, at vi i netværket kan støtte hinanden i at udforske karrieremuligheder og få øget branchekendskab ved at inspirere og sparre med hinanden, og ved at vi i fællesskab arrangerer virksomhedsbesøg, finder kursusmuligheder og inviterer oplægsholdere som f.eks. rekrutteringseksperter mm.

Kom og vær med til første møde, hvor vi skal brainstorme på, hvad netværket skal bruges til og tale om, hvilke arrangementer vi skal arbejde på at få på programmet.

Stifter og tovholder af netværket er Dorthe Ryom, som du er velkommen til at kontakte med spørgsmål på e-mail: dortheryom@hotmail.com