Naboskab – deleøkonomi og fællesskaber

Naboskab – deleøkonomi og fællesskaber

Naboskab er en non-profit organisation, der arbejder med nye innovative løsninger, der gør det nemmere og smartere at dele, bytte, genbruge og genanvende vores ting.

Organisationen har et stærkt fokus på fællesskaber og tager udgangspunkt i lokale beboeres behov og indsigter. De samarbejder med både kommuner, biblioteker, boligforeninger og borgere om spændende projekter, der styrker lokale fællesskaber og byrummet gennem deleøkonomi, byudvikling, Naboskabe, byttestationer og sociale aktiviteter.

 

Naboskab blev stiftet i marts 2014, og organisationen består i dag af et team på 5 medarbejdere, der alle har eller er i gang med en akademisk uddannelse: statskundskab, antropologi, bæredygtigt design samt digitale medier og design.

Vi har bedt en af stifterne om at fortælle om de erfaringer, de har gjort sig indtil nu som iværksættere og projektledere på området, og samtidig give deres bud på, hvad der præger de øvrige deleøkonomiske initiativer i Danmark lige nu.

Vi har også spurgt ind til, hvad gevinsten af den faglige sammensætning i gruppen er, og bedt dem reflektere over jobåbninger på området pt. og beskrive, hvilke fagligheder der typiske bliver efterspurgt.

 

Fra MA deltager Lene Jørgensen og Ginna Sørensen. Karriererådgivere i MA