Beskæftigelsesindsatsen genstarter nu; MA informerer medlemmerne direkte, så venligst undlad at kontakte os herom med spørgsmål. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. Du kan som altid ringe til os eller sende spørgsmål gennem selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

BEMÆRK

Vores tilmeldingssystem kan tage op til 15 sekunder at indlæse. Venligst ha' tålmodighed.

Tryk her for tilmelde dig

Novo Nordisk Fonden – til gavn for mennesker og samfund

Novo Nordisk Fonden – til gavn for mennesker og samfund

Novo Nordisk Fonden er en af Danmarks største fonde, og med strategien for 2019-2023 er der sat en ny og bredere retning for Fondens virke. Novo Nordisk Fondens fokus er at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund.

Du kan få et indblik i Fondens vision og praksis, når Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Chief Scientific Officer, lægger vejen forbi MA. Niels-Henrik er overordnet ansvarlig for Novo Nordisk Fondens bevillinger og aktiviteter indenfor biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning.

Niels-Henriks oplæg vil handle om:

  • Novo Nordisk Fondens nye strategi og vision om at bidrage til skabelse af et stærkt forskningsmiljø
  • Novo Nordisk Fondens karriereprogram
  • Type af rekrutteringer til fonden, herunder de kompetencer de søger
  • Den gode fondsansøgning, hvis tiden tillader det.

Kort om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål: at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S), og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

I perioden 2014-2018 har fonden uddelt DKK 16,1 mia. fordelt på 1.805 bevillinger. Den helt overvejende del af Novo Nordisk Fondens bevillinger falder inden for to kategorier: bevillinger efter åbne opslag og enkeltstående, strategiske bevillinger.

Fondens mission er trestrenget:

  • At gøre det muligt for Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S at skabe forretningsmæs-sige resultater i verdensklasse og bidrage til vækst
  • At udvikle vidensbaserede miljøer, hvor innovative og talentfulde mennesker kan be-drive forskning af højeste kvalitet og omsætte opdagelser til nye behandlinger og løs-ninger
  • At inspirere og understøtte børn og unges læring

Blandt Fondens nyere initiativer kan nævnes LIFE – et nyt stort almennyttigt læringscenter, der vil stille gratis undervisningstilbud inden for naturvidenskab til rådighed for skoler i hele landet. Udover digitale læringstilbud og et fysisk læringscenter i Lyngby omfatter initiativet også specialbyggede rullende laboratorier, der vil komme på besøg på skoler over hele landet.

Også BioInnovation Institute (BII) er blandt de nyeste tiltag. BII er et stort nyt center, hvor de bedste forskere og iværksættere kan få hjælp til at udvikle og modne forskningsprojekter indtil det tidspunkt, hvor det er muligt at tiltrække finansiering på markedsmæssige vilkår. BII slog sidste år dørene op i nye lokaler på COBIS i København, og de første startup-virksomheder har nu gennemført et af de tre programmer, som BII tilbyder i den indledende fase.