Sådan kan du arbejde som underviser

Sådan kan du arbejde som underviser

Det er hårde tider i undervisningssektoren med besparelser og små ungdomsårgange.  Det betyder afskedigelser, højere arbejdstempo, færre stillinger – og endnu færre faste stillinger.

MEN – undervisningssektoren har stor volumen og repræsenterer fortsat et stort arbejdsmarked for MA’s medlemmer. Vi har samlet et bredt udpluk af folk fra forskellige uddannelsesinstitutioner.

Program

14:00: Tine Vesth Nielsen, Karriererådgiver, MA Aarhus

  • Velkommen & undervisningssektoren set fra MAs perspektiv

14:15: Morten Schytte Caspersen, rektor på Favrskov Gymnasium

  • Rekruttering, prioritering og udvælgelse, regler og procedurer
  • Hvad er klogt at gøre, hvis man ønsker job i gymnasiet
  • De mest almindelige faldgruber, som kandidater falder i
  • Et kig i krystalkuglen – tendenser og forventninger til fremtiden
  • En håndfuld gode råd

14:45: Spørg løs

15:00: Pause –kaffe & kage

15:15: Line Andrup Hansen, underviser på Aarhus HF og VUC

15:40: Mette Lind Kusk, underviser Via University College, Socialrådgiveruddannelsen

16:05: Kort pause

16:10: Søren Kybelund, lærer på Vestre Skole i Silkeborg  og meritlærerstuderende

16:35: Rikke Nilsson, underviser på EUX i Silkeborg

  • Min vej til jobbet
  • Hvordan er det? Hvad skal man kunne?
  • Glæder, overraskelser, udfordringer
  • Gode råd

16:55: Spørg løs

17:15: Afrunding og tak for i dag v/ MA

Sandwich og uformel snak til dem, der har tid og lyst.