Styrk din jobsøgning med større forretningsforståelse

Styrk din jobsøgning med større forretningsforståelse

Forretningsforståelse efterspørges i stadig højere grad – både hvis du søger fondsmidler, arbejder i det private eller det offentlige. Workshoppen giver derfor indblik i de grundlæggende begreber som f.eks. Business Canvas modellen, SWOT analyse og brugen af disse i forhold til jobsøgning.

Workshoppen vil give dig mulighed for at identificere, hvordan dine kompetencer skaber værdi for en virksomhed eller organisation, og derigennem hjælpe dig til at kommunikere mere forretningsorienteret – og bruge de korrekte termer.

Vi arbejder med dine egne medbragte cases/forslag til steder, hvor du ønsker at arbejde eller arbejder, så du får værktøjer med hjem til dit videre arbejde.

Vi serverer en sandwich til frokost.