Styrk din kommunikation med de private virksomheder

Styrk din kommunikation med de private virksomheder

v. Akademikerkampagnen

Et kursustilbud til dig, der søger job i det private

En 2-dages workshop som klæder dig på i din jobsøgning og dialog med private virksomheder. Workshoppen er en blanding af faglige oplæg, præsentation af modeller/værktøjer samt gruppearbejde og praktiske øvelser. Der er gennem hele kurset fokus på at træne dine kommunikative færdigheder og sætte den nyerhvervede viden i spil.

Dag 1 – onsdag den 14. nov.

Temaer:

  • Hvad karakteriserer en SMV og hvad gør den anderledes end en stor virksomhed?
  • Hvordan tænker, handler og prioriterer en virksomhedsejer?
  • Hvilke arbejdsopgaver/udfordringer findes der i en SMV, og hvor kan man som højtuddannet byde ind?
  • Arbejdsgiveres adfærd og forventninger når de skal rekruttere nye medarbejdere.

Træning:

  • Hvordan kan du manøvrere indenfor disse rammer af forventninger, fordomme og tillidsopbygning?
  • Spot dit talent og lær hvordan du får det pitchet overfor virksomhederne.

Dag 2 – Torsdag den 15. nov.

Temaer:

  • Spot en ejerleder og få styr på kommunikationen.
  • I dette modul vil du blive præsenteret for forskellige typer på ejerledere og blive klog på hvad der kendetegner og driver dem, og hvordan det påvirker deres beslutninger, når de skal rekruttere nye medarbejdere til deres virksomhed.
  • Vi kobler arketyperne på 8 kommunikationsstile og Samtalehjulet, så du samlet får et værktøj, du aktivt kan bringe i spil, når du søger.

Træning:

  • Om eftermiddagen sætter vi deltagerne i spil. Via cases og praktiske øvelser lærer deltagerne at kommunikere hensigtsmæssigt og at kunne styre en samtalen.