Ungdommens Folkemøde – demokrati og medborgerskab

Ungdommens Folkemøde – demokrati og medborgerskab

Mød en af de to initiativtagere til Ungdommens Folkemøde: strategi og udviklingsdirektør Kenneth Salomonsen, der vil indvie os i tanker bag. Bliv klogere på, hvordan de organiserer så mange frivillige og udvælger de spirende kræfter indenfor medborgerskab. Få også indblik i, hvordan de får en økonomi op at køre med partnere, kommunen og praktisk eventafvikling.

Om Ungdommens Folkemøde
Unges hverdag rummer sjældent plads til, at unge kan drømme. På egne og på samfundets vegne. Ungdommens Folkemøde er et samfunds- og drømmelaboratorium, der – med parentes om den travle hverdag – inviterer unge til at gøre plads til deres drømme, erfaringer, idéer, håb og visioner for fremtidens samfund. Med udgangspunkt i egne erfaringer skal unge eksperimentere med forskellige løsninger på aktuelle samfundsproblematikker i samarbejde med en mangfoldighed af organisationer, tænketanke og politiske aktører. Og ikke mindst med hinanden. På tværs af sociale-, geografiske- og uddannelsesmæssige forskelle skal unge gennem deltagelse sætte medborgerskab, demokrati og samfundsengagement i spil i en nutidig kontekst.