Uopfordret jobsøgning – Kom godt i gang

Uopfordret jobsøgning – Kom godt i gang

Har du brug for inspiration for at komme i gang med at søge job uopfordret? Så kom.

Vi arbejder helt konkret og lavpraktisk med uopfordret jobsøgning. Tager udgangspunkt i jeres egne erfaringer. Formålet med dagen er, at I får noget inspiration til hvordan opgaven kan gribes an – skridt for skridt.

Det sværeste for de fleste er at tage initiativet til kontakt med arbejdsgiver. Det vil der derfor være særligt fokus på denne del af opgaven.

I vil ikke får en stor plan med hjem, men derimod en række konkrete ideer til hvordan man kan komme i gang.

  • Jobsøgningsprocessen. Et skridt ad gangen.
  • Hvem skal kontaktes.
  • Hvordan kan man tage kontakt. Hjælpe værktøjer i form af konkrete eksempler/forslag
  • Kaffemøder, LinkedIn, netværksarbejde

Den uopfordrede ansøgning/praktik ansøgning:

  • Hvad skal jeg være særlig opmærksom på? eksempler