Uopfordret jobsøgning – Kom godt i gang

Uopfordret jobsøgning – Kom godt i gang

Har du brug for inspiration for at komme i gang med at søge job uopfordret?

Vi arbejder med forskellige faser og metoder i den uopfordrede jobsøgningsproces, og vi beskæftiger os blandt andet med:

  • Hvad er mit tilbud?

Informationssøgning:

  • Hvor kan jeg finde virksomheder?
  • Hvad og hvor meget skal jeg vide om virksomheden, før jeg søger/ kontakter virksomheden?

Proces:

  • Hvem skal kontaktes, og hvordan kan det gøres? Herunder konkrete eksempler/forslag
  • Kaffemøder, LinkedIn, netværksarbejde, GDPR,
  • Fasthold processen

Den uopfordrede ansøgning:

  • Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?

Der vil være gensidig sparring med udgangspunkt i deltagernes ansøgninger.

Medbring en (uopfordret) ansøgning og et cv.

MA serverer en sandwich til frokost.