Vil du arbejde med udsatte børn og unge?

Vil du arbejde med udsatte børn og unge?

Kommunernes Landsforening (KL) holdt i foråret en konference om arbejdet med udsatte børn og unge under temaet: Skab trivsel i udsatte familier.

Vi har bedt konsulent Susse Kolster fra KL give et indblik i de tendenser, der præger indsatsen over for udsatte børn og unge i øjeblikket, og samle op på de konklusioner og perspektiver, der kom frem i forbindelse med konferencen. Hun fortæller samtidig om sit arbejde og om sin vej til jobbet.

Vi har desuden spurgt hende: Hvor ligger eventuelle jobmuligheder for akademikere inden for området? Hvilke kompetencer skal man besidde?