Vil du have job inden for sundhed og omsorg?

Vil du have job inden for sundhed og omsorg?

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har ansvar for sundhedstilbud til alle københavnere og for ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år. Forvaltningen har ca. 10.000 ansatte og et årligt budget på 6,4 mia. kroner.

Mette Mønster Westergaard er afdelingsleder i Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen, der ligger i den centrale del af forvaltningen, i Sundhed og Forebyggelse. Hun er oprindelig uddannet sygeplejerske, har arbejdet som uddannelseskonsulent i Greve Kommune og som uddannelsesleder i Københavns Kommune, og hun har en master i ledelses- og organisationspsykologi.

Vi har bedt Mette give et overblik over forvaltningens indsatsområder og over udviklingen inden for deres arbejdsfelt mere generelt. Hun giver samtidig et indblik i, hvor hun ser jobmuligheder for akademikere på området, og hvad Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lægger vægt på, når de rekrutterer. Endelig fortæller hun om sin egen vej til jobbet.