Job & Karriere

At blive testet

Du undgår det næppe, så …

Tests ved ansættelser, i en eller anden form, er meget udbredt. Bliv klogere på tests – før du render ind i én.

Tests er en del af afklaringen

En test må aldrig stå alene, den er et supplement til din ansøgning og jobsamtalen, og du har krav på en grundig tilbagemelding, hvor du får uddybet og nuanceret testens tolkninger og får mulighed for at komme med dine egne kommentarer.

For at afmystificere brugen af test kan det være en god ide at prøve en eller flere test enten på egen hånd via nettet eller ved at tage imod et af de gratis tilbud, der findes. Husk at besvare testen ud fra, hvordan du reagerer i en jobsituation.

Intelligenstest, færdighedstest og personlighedstest

Der findes grundlæggende tre forskellige typer af tests – intelligenstests, færdighedstests og personlighedstests.

Færdighedstests og personlighedstests er de mest brugte i forbindelse med rekruttering:

I en færdighedstest måles dine færdigheder fx i forhold til skriftlig kommunikation, oversættelse fra fremmedsprog osv. Det kan gøres ved, at du får stillet en opgave i forbindelse med jobsamtalen. Til et kommunikationsjob kan du fx blive bedt om at skrive en pressemeddelelse om virksomhedens nye (fiktive) produkt. Til et administrativt job kan du blive testet på dine evner til at formulere et informativt og venligt svar på en forespørgsel fra en borger.

En personlighedstest skal give viden om din adfærd, dine samarbejdsevner, stærke og svage sider, hvordan du reagere under pres osv. Personlighedstest kan grovopdeles i dialog-test som fx Reflektor-testen, Thomas-testen, OPQ32-testen, og typeindikator-test som fx DiSC, Belbin-testen, Enneagram, MBTI eller JTI-testen.

Særlige etiske retningslinjer

Hvis du bliver spurgt, om du vil tage en test, vil det være naturligt, du får at vide, hvilken type test der er tale om, hvordan testen bliver anvendt i det videre forløb, og hvordan du vil få en tilbagemelding på den. Du kan naturligvis altid sige nej til at tage testen, men det vil sandsynligvis også betyde, at du ikke får jobbet tilbudt. Du kan læse mere om de etiske retningslinjer på personvurdering.dk.

Hvad kan du selv bruge en test til?

Hvis testen bliver lavet i forbindelse med en jobsamtale, sker det naturligvis, fordi virksomheden ønsker at finde ud af, om du passer til jobbet og til virksomheden. Omvendt kan du også gennem samtalen og tilbagemeldingen på testen vurdere, om virksomheden er et sted, du har lyst til at arbejde. Derudover kan du også se testen som en mulighed for at få en tilbagemelding på dig som person: Hvilke kompetencer, foretrukken arbejdsstil, stærke og svage sider m.m. testkonsulenten har fundet frem til. Oplysninger, du kan bruge i dit videre karriereforløb.

  • Var denne artikel nyttig?
  • Ja   Nej