Beskæftigelsesindsatsen genstarter nu; MA informerer medlemmerne direkte, så venligst undlad at kontakte os herom med spørgsmål. Alle kontorer er fortsat lukket for personligt fremmøde. Du kan som altid ringe til os eller sende spørgsmål gennem selvbetjeningen, men klik venligst først her, og se, om du finder svar.

Kurser & Møder

Uddannelse (efteruddannelse) på dagpenge

Som hovedregel kan man ikke deltage i uddannelse (fx et sidefag) og samtidig modtage dagpenge. Den politiske holdning er, at dagpengesystemet ikke må konkurrere med SU-systemet. Men du har en række efteruddannelsesmuligheder uden konflikt med din ret til dagpenge.

Dine muligheder

Du må deltage i følgende typer uddannelse, samtidig med at du modtager dagpenge:

  • Uddannelse på under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke findes i en tilsvarende udgave som del af en SU-berettiget fuldtidsuddannelse.
  • Arbejdsmarkedsrettede eller faglige kurser af op til to ugers varighed, uanset timetal, tilrettelagt af a-kasse, jobcenter, anden aktør eller en faglig organisation. MA’s egne kurser og DM’s kurser er eksempler på det.
  • Undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin i ubegrænset omfang og enkeltfagskurser på gymnasialt niveau under 20 timer om ugen.
  • Aftenskoleundervisning (Folkeoplysningsloven, fx AOF, FOF). Herunder Folkeuniversitetet.

Kurser på åbent universitet

Det er i praksis meget vanskeligt at få lov til at læse fag på åbent universitet, imens du får dagpenge.

Du kan kun tage kurser, der ajourfører din egen uddannelse, ikke kurser der kan blive del af en ny uddannelse. Du må fx ikke læse fag fra engelsk, hvis dine afsluttede fag er tysk og matematik. Du må heller ikke tage kurser, der kan bruges til kandidatdelen på dit fag, hvis du kun har en bachelor.

Herudover skal kurset inkl. eksamen være afsluttet inden, du senest skal aktiveres (3 el. 6 mdr.), og undervisningen må samtidig højst udgøre 6 timer pr. uge, eller hvad der svarer til 1/3 årsværk (20 ETCS-point).

En anden mulighed er at høre dit jobcenter, om du kan tage kurser på åbent universitet som aktivering. Som akademiker kan det dog være svært at få godkendt uddannelse som aktivering, så du skal have argumenterne i orden. Husk, at uddannelse, du får som aktivering, altid skal skrives ind i Min plan, inden du starter.

Har du i mindst to år arbejdet 30 timer eller mere om ugen og samtidig uddannet dig, er der en særregel, der gør, at du under visse betingelser kan fortsætte på uddannelsen i en kortere periode. Kontakt os.

Højskole – hvis du er under 25 år

Du har mulighed for højskole, daghøjskole eller produktionsskole – hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end seks måneder.

Du kan få dagpenge på halvdelen af den maksimale sats. Du skal stå til rådighed mens du er på højskolen. Efter seks måneder – eller når du fylder 25 år – kan du ikke længere få dagpenge under forløbet.

Kontakt os inden du vælger efteruddannelse

Reglerne er komplicerede, så kontakt vores rådgivere for at få overblik over muligheder og begrænsninger.

MA Selvbetjening kan du finde en blanket til godkendelse af efteruddannelse med dagpenge (AK020). Indsend den, inden du går i gang med uddannelsen; så du er sikker på, at du kan modtage dagpenge samtidig.