Lasse B

Jobbet er hårdere, men jeg har stadig noget at give

13. december 2010

Karen Nistrup, gymnasielærer i dansk og kulturforståelse
Alder: 62 år
Arbejder: 75% – 27 timer om ugen
Efterløn: 25% – 10 timer om ugen

Det betyder den fleksible efterløn for mig:

Selvom jeg nu er 62 år, er jeg ikke klar til at forlade arbejdsmarkedet. Jeg er glad for mit arbejde som gymnasielærer på hhx og føler stadig, at jeg har noget at give. Når jeg alligevel har valgt at gå på fleksibel efterløn, skyldes det et samspil af flere faktorer:

Jobbet er blevet hårdere med tiden, for der skal undervises mere end tidligere for at opretholde en fuld stilling. Dertil kommer, at de første tre år, hvor gymnasiereformen skulle gennemføres for første gang, krævede en del ekstra arbejde, som tærede på kræfterne – uanset alder. Endelig skete der uventet en voldsom omvæltning i mit privatliv, som gjorde, at jeg havde brug for nedsat arbejdstid.


»» Alt om fleksibel efterløn i Regelguiden og på Seniorpraksis.dk


Derfor kontaktede jeg først MA for at høre om mine muligheder. Dernæst min nærmeste leder og fik uden problemer nedsat min arbejdstid til 75 %. Med min nye kontrakt i hånden, fik jeg det hele sat på plads sammen med MA. I praksis har det betydet, at jeg har fået en klasse mindre – og væsentligt mindre rettearbejde. Jeg forventer, det vil give mig mere overskud til at leve, udvikle og forny mig på jobbet.

»» Læs også artikel i Samspil.Info “Seniorer undervurderer deres jobmuligheder”

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00