Lasse B

92 pct. kan ikke komme på dagpenge igen

13. december 2012

92 pct. af de magistre, der er faldet ud af dagpengesystemet inden for det seneste 1½ år, har ikke kunnet skaffe sig så meget arbejde, at de kan genoptjene deres dagpengeret. Kun 8 pct. har fået et eller andet fuldtidsarbejde, 15 pct. lidt deltidsarbejde.

Af Kasper Mølgaard, udviklingskonsulent i MA

Tallene stammer fra en ny undersøgelse fra november, som MA har foretaget blandt de af vores medlemmer, som ikke længere er på dagpenge: Hvordan klarer I jer? Hvad har det betydet økonomisk og socialt at være faldet ud? Hvad er jeres udsigt til at komme tilbage i arbejde?

En sådan undersøgelse er ikke tidligere blevet lavet.

Det indgåede finanslovsforlig mellem regeringen og Enhedslisten fastholder, at man som ledig skal samle et helt års fuldtidsarbejde sammen for at komme tilbage i dagpengesystemet. Er det realistisk?

De 92 pct. i undersøgelsen, der altså nu står uden ny dagpengeret, har ”blot” skullet skaffe sig et halvt års arbejde inden for en tre-årig-periode for at opfylde de tidligere og ”mildere” genoptjeningsbetingelser.

De 15 pct., der forsøger at leve af lidt deltidsarbejde, gør det mest sandsynligt uden for deres fag. Mange møder arbejdsgivere, der ikke tør ansætte dem i en ikke-akademisk stilling. De oplever også, at jobcentrene ikke har noget at tilbyde de højtuddannede, så deres egne forventninger til at komme i fuldtidsarbejde er generelt ringe.

Som bekendt må man ikke være formuende for at modtage kontanthjælp. 23 pct. må klare sig med den, men hvad lever resten så af?

19 pct. bruger af deres formue og har fx optaget lån i deres bolig. 12 pct. må lade sig forsørge af en ægtefælle, samlever eller familie. Og som én skriver, ”jeg levede af ingenting – fx hjælp fra Røde Kors.”

Man mister sit arbejde, man mister sin dagpengeret og man mister sit selvværd og sociale status. Det oplever 65 pct.

”Det er et meget stort pres, at der skal et helt års fuldtidsarbejde til at optjene ny dagpengeret, når det er svært at få fuldtidsarbejde. Det er et meget stort pres, når man har familie og bolig og mister sit forsørgelsesgrundlag og ikke er berettiget til kontanthjælp,” kommenterer én i undersøgelsen.

>> Læs hele undersøgelsen: Medlemsundersøgelse af mistet dagpengeret november 2012
>> Læs debatindlæg i Information 20. november 2012, De arbejdsløses virkelighed

Kigger vi fremad i første halvår af 2013, hvor man altså skal have et helt år for at genoptjene dagpengeretten, ser de fremskrevne tal således ud:

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00