Lasse B

A-kasser bakker op om lovændring for 65-årige

05. maj 2011

Fra Ældre Sagens hjemmeside den 11. april 2011.

En lang række a-kasser glæder sig over Ældre Sagens stævning af Beskæftigelsesministeriet. De ønsker også loven ændret, så 65-årige ikke automatisk smides ud af a-kasserne.

Ældre Sagen får nu opbakning fra en lang række a-kasser i sagen om aldersdiskrimination i a-kasserne, hvor loven tvinger a-kassen til at smide medlemmerne ud, når de fylder 65 år.

A-kasserne vil nemlig gerne holde på deres medlemmer, og det glæder økonom Jens Højgaard fra Ældre Sagen.

”Den brede opbakning til ønsket om en lovændring afspejler, at de nuværende regler er ude af trit med ønsket om, at seniorerne skal blive længere på arbejdsmarkedet”, siger Jens Højgaard og fortsætter:

“Jo flere der bakker op, jo bedre bliver muligheden for at få politikerne til at føre ændringen ud i livet”.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har endnu ikke reageret på Ældre Sagens stævning, der blev sendt af sted for en måned siden.

En af arbejdsløshedskasserne er Magistrenes a-kasse, hvor formand Frederik Dehlholm kalder loven for aldersdiskriminerende.

Han undrer sig over, at politikerne vil have danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet samtidig med, at seniorerne smides ud af a-kassen.

Frie Funktionærers a-kasse har adskillige arbejdende medlemmer over 65 år, der gerne vil forsikres, siger forsikringschef Vivi B. Arnoldus. Lovgivningen er alt for stiv, når folk mister deres a-kasseforsikring pga. dåbsattesten.

A-kasserne hos 3F og HK bakker ligeledes op om en lovændring, så folk kan blive i a-kassen, hvis de ikke har planer om at trække sig tilbage. Lederen af 3F’s a-kasse, Morten Kaspersen, peger dog på, at systemet ikke skal udnyttes.

Den problematik er Jens Højgaard fra Ældre Sagen opmærksom på.

”Det er klart, at de 65+-årige lige som alle andre skal opfylde de almindelige rådighedsregler, være aktivt jobsøgende osv. Det generelle fokus i dagpengesystemet på at undgå misbrug skal naturligvis gælde alle aldersgrupper”, fortæller Jens Højgaard.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00