Lasse B

A-kasseregler kvæler innovationen

22. september 2011

Helle Bach Riis er ekstern lektor på RUC og indehaver af virksomheden Kulturbüro. Hendes indlæg har tidligere været bragt på Berlingske.dk, men bringes her i sin fulde længde:

Vi skal konkurrere på viden, siger politikerne. Alligevel bliver man straffet for at tage et selvstændigt initiativ. A-kassereglerne er indrettet efter et industrisamfund, hvor vi alle stod ved samlebåndet, og ikke efter det videnssamfund, som ifølge samtlige politikere er fremtiden.

Jeg har et deltidsjob, men jeg har også min egen virksomhed. Jeg er højtuddannet og arbejder på at omsætte min specialistviden til konsulentydelser. Jeg gør med andre ord det, stort set samtlige politikere mener, er fremtiden for Danmark: Jeg omsætter min faglighed til business. Alligevel optjener jeg ikke ret til dagpenge.

For at optjene dagpengeret skal man have arbejdet 1924 timer inden for en periode på 3 år. Det er fair nok, og det var ikke noget problem, da jeg var ansat i et fuldtidsjob. Problemet er, at jeg nu ikke må tælle timerne fra min egen virksomhed med – på trods af at jeg kan dokumentere dem med både fakturaer og omsætning. Hvis jeg fortsat skal optjene dagpengeret, er det altså langt smartere for mig at sætte min virksomhed på standby i nogle måneder og tage et rengøringsjob ved siden af mit job som ekstern lektor end at arbejde kontinuertligt med min virksomhed.

Ene og alene fordi kun timer indberettet af en arbejdsgiver tæller!

Der er godt nok muligt at være kombinationsforsikret, men den mulighed bliver afskaffet af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg, red.) til nytår, som et led i ”Væk med bøvlet”-planen. Der er nemlig for få, der bruger den. Ja, det tror pokker. Kravene til kombinationsforsikringen er håbløse at leve op til for fremtidens selvstændige videnskonsulenter.

Over 15 timer om ugen skal man arbejde i sin virksomhed, før det tæller, og kun uger, hvor man også har lønarbejde, tæller med. Det betyder i praksis:

1) Når jeg i gennemsnit ”kun” arbejder 10 timer om ugen i min virksomhed, ryger de timer ned i et stort, sort hul. De bliver simpelthen ikke anerkendt som arbejde. På trods af, at jeg kan dokumentere dem med fakturaer og omsætning.

2) Som ekstern lektor arbejder jeg kun 10 måneder om året. Det vil sige, at i de to måneder, hvor jeg ikke har lønarbejde og rigtig har tid til at arbejde i min virksomhed, kan jeg ikke tælle timerne med.

Derved opretholder jeg ikke beskæftigelseskravet på 1924 timer og mister altså retten til dagpenge. Det forekommer mig fuldstændig urimeligt, at jeg ikke kan regne mit selvstændige arbejde med. Sidste år havde jeg 400 arbejdstimer i min virksomhed. På to år kommer jeg altså til at have 800 arbejdstimer, som tæller ingenting(sic!) i beskæftigelsessystemet. Det ville et rengøringsjob derimod gøre. Det er sørme godt, jeg har brugt fem år og en masse af samfundets penge på at tage en universitetsuddannelse.

Jeg vil gerne understrege, at det ikke handler om, at jeg gerne vil på dagpenge. Jeg håber inderligt, at det aldrig bliver nødvendigt, og jeg gør alt for at forsørge mig selv. Jeg vil bare gerne have mit selvstændige arbejde anerkendt som arbejde.

Jeg er klar over, at argumenterne handler om, at dagpenge ikke må blive skjult erhvervsstøtte. Den er jeg med på, men jeg kan jo dokumentere mit arbejde. Jeg er også med på, at der altid har været en risiko forbundet med at springe ud som selvstændig. Men hvis regeringen vil have sin strategi for uddannelse i entreprenørskab til at udmønte sig i flere selvstændige iværksættere, skal samfundets institutioner – herunder a-kassereglerne – følge med og støtte den udvikling. Springet fra fastansat til selvstændig indebærer i forvejen en stor usikkerhed, fordi man går fra fast til varierende indtægt. Når det også indebærer den usikkerhed, at ens arbejde ikke længere tæller som arbejde i a-kassen, er det potentielt en barriere for at springe ud som selvstændig.

Så kære beskæftigelsesminister, hvis du virkelig vil af med bøvlet, så afskaffer du ikke kombinationsforsikringen, men forenkler kravene til at leve op til den, så alle – altid – kan tælle deres selvstændige timer med i beskæftigelseskravet.

>> Læs indlæg og 26 kommentarer på b.dk

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00