Aftale om kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag

04. august 2017

Hvis du er medlem af efterlønsordningen og endnu ikke har nået efterlønsalderen, tegner det til, at du skattefrit kan få tilbagebetalt dit indbetalte efterlønsbidrag, hvis du ønsker at træde ud af efterlønsordningen.

Det er nemlig et af elementerne i den aftale om at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik før sommerferien.

Hvis aftalen bliver stemt igennem i Folketinget i løbet af efteråret, indebærer det blandt andet:

  • I perioden 1. januar til 30. juni 2018 kan man søge om at træde ud af efterlønsordningen og få det indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit.
  • Beløbet vil blive udbetalt i juli måned 2018.
  • Tilbagebetalingsbeløbet fastsættes efter satsen i 2018.

Muligheden vil kun gælde for medlemmer af efterlønsordningen, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke har nået efterlønsalderen.

Hvis du benytter dig af muligheden for skattefri tilbagebetaling af dit efterlønsbidrag, kan du ikke efterfølgende benytte dig af fortrydelsesordningen i efterlønsreglerne.

Det skattemæssige fradrag

Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 og frem til og med den 22. juni 2017.

Indbetalinger, som er foretaget efter den 22. juni 2017 og frem til det eventuelle udtrædelsestidspunkt i 2018, vil blive tilbagebetalt fratrukket en afgift på 30 pct. (som ved kontante udbetalinger under gældende regler).

Den skattefri udbetaling indebærer, at de indbetalte bidrag behandles skattemæssigt fordelagtigt. Bidrag til efterlønsordningen er nemlig fradragsberettigede som et ligningsmæssigt fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00