Lasse B

Akademikerkampagnen fortsætter

15. maj 2014

Pressemeddelelse fra Akademikerne:

“Regeringen kommer i sit udspil til en beskæftigelsesreform med forslag, som sikrer Akademikerkampagnens overlevelse. For at sikre, at der fortsat skabes nye jobåbninger for akademikere, indtil regeringen finder flertal for deres reform, har de akademiske organisationer besluttet at holde en hånd under kampagneindsatsen ved at tilføre egne midler.

”Det er glædeligt, at regeringen har indset, at det ikke giver mening at lukke en succes. Det er gode nyheder for de tusinder ledige akademikere, som ønsker at komme i arbejde og for de mange små og mellemstore virksomheder over hele landet, der ønsker at vokse og skabe vækst”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Akademikerkampagnen har siden 2012 og indtil 1. april 2014, hvor den hidtidige kampagneindsats stoppede, skabt knap 2500 jobåbninger for både humanister, samfundsvidenskabelige og teknisk-videnskabelige uddannelser. Det er denne nyttige indsats, som de akademiske organisationer ønsker at fortsætte. De akademiske organisationer ønsker at undgå et midlertidigt stop og tab af kontinuitet i Akademikerkampagnen indtil regeringen igen finder pengene. Parterne bag redningsaktionen er et bredt udsnit af de akademiske organisationer, som ser Akademikerkampagnen som et vigtigt redskab i deres samlede beskæftigelsesindsats.

”Den fremtidige finansiering af Akademikerkampagnen afhænger af, at der indgås forlig om regeringens beskæftigelsesreform. Jeg håber derfor, at regeringen finder flertal for forslaget, der kan sikre at flere højtuddannede kommer ud i små og mellemstore virksomheder”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.”

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00