Lasse B

Akademikerne dumper akutindsats

06. juni 2013

I en ny stor undersøgelse vurderes særligt jobcentrenes evne til at hjælpe målgruppen for utilstrækkelig.

Kilde: Akademikerne (AC). Link til artikel på ac.dk 14. maj 2013.

Undersøgelsen omfatter mere end 1.200 akademikere, som enten har mistet deres dagpengeret eller er i risiko for at gøre det. Deres vurdering af akutpakkerne er entydig: Det har været en helt utilstrækkelig hjælp til de udfaldstruede.

Undersøgelsen viser bl.a., at 80 pct. at de ledige, som har haft en personlig jobformidler på jobcentret, ikke har modtaget hjælp til at få kontakt til virksomheder. Akutpakken er altså ikke blevet implementeret efter “ånden” i aftalen.

“Den første akutpakke satte jobcentrene til eksamen. Hvis I sætter alt ind, hvad kan I så præstere overfor målgruppen? Undersøgelsen her viser, at jobcentrene evnede at gøre skuffende lidt. De ledige blev sat personlige jobformidlere i udsigt, men realiteten har været tilbud om mere snik-snak fremfor konkret hjælp til at kontakte virksomheder. Det er til dumpe-karakter. Vores tillid til jobcentrene i den nuværende konstruktion er væk”, konkluderer Erik Jylling, formand for Akademikerne, efter læsning af rapporten.

Øvrige fremtrædende konklusioner fra rapporten:

Akutpakken:

  • Opkvalificeringsjob og jobrotation anvendes næsten ikke, trods redskaberne var fremhævet som særlig indsatspunkter i den første akutpakke.
  • Der er geografiske forskelle i forhold til udbyttet af jobcentrenes indsats. Væsentlig flere er hjulpet videre med deres jobsøgning i Aarhus Kommune sammenlignet med Københavns Kommune.

Akutjobordningen:

  • 12 pct. har fået et akutjob. De ledige oplever akutjobbene som en proforma-ordning, hvor det er meget svært at komme i reel betragtning til de opslåede stillinger

Den særlige uddannelsesydelse:

  • Over 80 pct. vurderer, at deres uddannelsestilbud bringer dem tættere på beskæftigelse. Dog er der alt for mange afslag på uddannelsesønsker, og rådgivningen om ordningen har været utilstrækkelig.

“Undersøgelsen bekræfter, at vi er nødt til at tænke hele indsatsen til ledige akademikere anderledes end i dag. Derfor har Akademikerne foreslået, at akademikerindsatsen samles i fire tværkommunale enheder, der har fokus på at skabe nye jobs ude i virksomhederne og samtidig kan give de ledige nogle meningsfulde tilbud”, udtaler Erik Jylling med henvisning til Akademikernes arbejdsmarkedspolitiske oplæg til Carsten Koch-udvalget.

>> Læs den samlede rapport (MA’s medlemmer har deltaget i undersøgelsen.)

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00