Lasse B

"Aktiveringslyst hos akademikere"

15. marts 2012

Debatindlæg af Frederik Dehlholm, MA’s formand, bragt i Information 2. marts 2012 i netudgave og den 3.-4. marts i den trykte. Overskriften er Informations valg.

“Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) udtalte til Jyllands-Posten 18. februar, at vi »som samfund ikke har råd til at sige, at man kan tillade sig at have lange ledighedsperioder, fordi man venter på, at der skal komme et godt job«. Nu har du udfordret os, Mette Frederiksen, med din opsang til de ledige akademikere. Har du så lyst til at give os en hjælpende hånd på vejen?

De ledige i Magistrenes A-kasse er godt klar over, at drømmejobbet ikke står og venter på dem den dag, de forlader universitetet. De ved godt, at det ikke er specialet eller karaktererne, der skaffer dem det første job, men deres brede, akademiske kompetencer.

En farbar vej er deltidsansættelser, f.eks. i undervisningssektoren. Eller at prøve kræfter som selvstændig. Starte i det små, og se hvad det kan bære. Der er masser af idérigdom og gåpåmod.

Der er også masser af motivation for at få noget på sit cv og lyst til at søge bredere. Lige indtil man støder på nok et benspænd i dagpengesystemet:

Tidsbegrænsningen på 30 uger på supplerende dagpenge. Det er den tid, systemet giver til at finde et fuldtidsjob – loven blev vedtaget af den forrige regering. Den selvstændige må opgive sin lyst til iværksætteri og innovation og lukke firmaet. Truslen om økonomisk ruin for familien er for voldsom. Forsøget på at komme fri af delvist selvfinansierede offentlige ydelser og klare sig selv lykkes ikke.

Ret op på gamle fejl
Vikaren, der har fået foden indenfor med syv undervisningstimer på gymnasiet, må sige sin stilling op midt i forårssemestret og gå fuldtidsledig. Skolen skal finde ny vikar og eleverne have ny lærer inden eksamen. 30 uger passer ikke med et undervisningsår.

Timelæreren på universitetet skal vise en god profil på jobbet for at pleje karrieren, søge job hver uge og kan ikke videreuddanne sig og dermed forbedre sine kompetencer, så hun matcher arbejdsgiverens profil bedre, og må gå fuldtidsledig, når de supplerende dagpenge slipper op.

Kan du give os argumenterne for, at regeringen ikke skulle rette op på 10 års borgerlig misrøgt og sætte en aktiv beskæftigelsespolitik i stedet?

Fjern tidsbegrænsningen på supplerende dagpenge i stedet for at tvinge de ledige ud i de lange ledighedsperioder, samfundet ikke har råd til.”

>>> Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, svarer MA-Nyt.

>>> Læs artiklen Det kan jo næsten betale sig at gå fuldtidsledig og debatten om supplerende dagpenge i MA-Nyt # 10.

>>> Læs også debatten på Informations netavis

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00