Lasse B

Akutjob: På 14 dage havde jeg tre stillinger

31. januar 2013

Alderen kan hun ikke løbe fra. Men det behøver hun heller ikke. Som hun sidder der 63 år gammel lyser engagement og virkelyst ud af hende – trods to års ledighed. Gunilla Henriksson, antropolog, havde pludselig tre akutjob at vælge mellem. Københavns Kommune vandt.

Af Hans Jørgen Wulff, kommunikationskonsulent i MA

Gunilla har lige været til samtale hos MA’s konsulent Søren Voldum-Clausen. Her kunne hun fortælle en lille solstrålehistorie. Da akutjobordningen kom, og jobbene begyndte at dukke op på jobnet.dk, gik Gunilla straks i gang med at søge. Hun søgte faktisk alt, hvad der var inden for beskæftigelsesområdet.

”På 14 dage havde jeg tre stillinger, men måtte takke nej til de to. Jeg var blevet indkaldt til samtale i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning – og fik jobbet. Jeg er derfor startet som beskæftigelseskonsulent og skal blandt andet tage mig af kontaktsamtaler med dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i første ledighedsperiode og behandle ansøgninger om aktivering,” fortæller Gunilla.


Foto: MA

Kommunen prøvede mig af først

Hun har en lang international karriere bag sig som antropolog i blandt andet Danida-finansierede projekter for Rambøll, i Rambøll Natura og i Grontmij, det tidligere Carl Bro. Det har selvfølgelig givet hende masser af multikulturelle kompetencer. Kommunen valgte dog at lade Gunilla starte i en praktikperiode for at se, om hun kunne klare de mange samtaler med nyledige.

”Jeg tror, jeg blev valgt, fordi de ud fra min personlighed kunne se, at jeg ville passe godt ind i deres team. Men jeg havde også gjort forarbejdet. Jeg fik tip til, hvordan jeg skulle skrive mine ansøgninger. Mit råd til andre er derfor: søg, søg, søg – og få hjælp til ansøgningen.”

Ros til de offentlige – ris til de private arbejdsgivere

”Mange er i tvivl om, hvor alvorligt de forskellige arbejdsgivere tager akutjobordningen, når det kommer til den endelige udskillelse i ansættelsesforløbet,” fortæller Søren Voldum-Clausen, konsulent i MA København. ”Som ledig er det usædvanligt ligefrem at skilte med længerevarende ledighed, men Gunillas erfaring viser, at beskæftigelsessektoren arbejder aktivt med akutordningen og er klar til at kalde folk til samtale uden om de sædvanlige sorteringsmekanismer.”

Aftalen om akutjob blev indgået i oktober med et mål på 12.500 stillinger inden 1. juli 2013. Af de p.t. 8.277 akutjob, der er slået op på jobnet.dk, er de 6.298 offentlige stillinger. Målet var 5.000. Det er altså de private, der halter bagefter. Her er der kun opslået 1.929 akutjob ud af målet på 7.500.

MA har erfaringer med, at de statslige institutioner har kvoter, der skal besættes med akutramte ledige, og at et gyldigt akutjobbevis derfor er afgørende for at komme i betragtning i de tilfælde, jobopslaget efterlyser dette.

“Når ordningen ikke har den fornødne gennemslagskraft på det private arbejdsmarked, kan det blandt andet skyldes, at arbejdsgiverne ikke tillægger præmien den store betydning, og det er spørgsmålet, hvor langt de gode intentioner rækker, når rekrutteringsprocessen strammer til,” slutter Sørn Voldum-Carlsen.

>> Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har erfaringer med akutjobordningen, specielt fra det private jobmarked.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00