Lasse B

Alt i alt et regeringsudspil, der peger i den rigtige retning

30. april 2014

MA hilser store dele af regeringens forslag til en beskæftigelsesreform velkommen. Vi glæder os over, at der lægges op til, at a-kasserne skal afholde samtalerne med medlemmerne de første seks måneder af ledighedsforløbet. I MA kender vi vores medlemmers kompetencer og arbejdsgivernes behov. Det er derfor hos os, de får den mest effektive støtte og vejledning i jagten på et arbejde.

I MA er vi mere end klar til en endnu tættere kontakt med vores ledige medlemmer. Vi har allerede opprioriteret de individuelle coaching- og kompetenceafklaringssamtaler, og vi er i fuld gang med at styrke indsatsen for at bringe virksomheder og medlemmer sammen. Vi er således fuldt rustet til at varetage den opgave, regeringen vil give os.

Det meget omdiskuterede elektroniske profileringsværktøj, der skal afklare den lediges kompetencer, har vi været stærkt kritiske overfor. Men hvis vi får mulighed for at målrette det til vores medlemsgrupper, og det kombineres med en individuel samtale med en karriererådgiver i MA, så kan det måske blive et meningsfuldt værktøj for vores medlemmer.

Vi har noteret os, at regeringen primært ønsker at bruge uddannelseskroner på de ufaglærte og har afskaffet seks ugers selvvalgt uddannelse. Det har været et tilbud, som mange af vores medlemmer har været særdeles glade for, og som har hjulpet dem tættere på et job. Det er derfor meget beklageligt, at regeringen lader den rettighed bortfalde.

Det ærgrer os også, at der ikke lægges op til at give ledige bedre muligheder for at starte selvstændig virksomhed eller forsørge sig ved projektarbejde, honorararbejde og deltidsarbejde. Vi vil derfor arbejde for, at den kommende dagpengekommission får gjort op med et forældet dagpengesystem, der helt overser den voksende gruppe af ”frie agenter” på arbejdsmarkedet – herunder en stor del initiativrige magistre.

Men alt i alt et regeringsudspil, der peger i den rigtige retning.

 

/ Læs mere om regeringens udspil på dr.dk.

 

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00