Lasse B

Anden aktør: Tilfredsheden blandt unge halveret

24. marts 2011

Andelen af MA’s medlemmer under 30 år, der er tilfredse med anden aktør, er raslet ned og er blevet halveret på et år. Hvor to ud af tre unge under 30 år sidste år var tilfredse med deres anden aktør, er det kun én ud af tre i år.

Det viser MA’s nye undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med anden aktør og med aktivering.

Samlet betyder det, at tilfredsheden med anden aktør er faldet med 10 procentpoint i løbet af det seneste år. Kun en tredjedel af MA’s medlemmer er nu tilfredse med deres anden aktør.

Tilfredsheden med aktiveringen er uændret blandt alle aldersgrupper. To ud af tre medlemmer er fortsat tilfredse med deres aktivering. Størst tilfredshed er der med løntilskudsjobbene, hvor 82% er tilfredse i offentligt løntilskud, mens hele 90% i privat løntilskud er tilfredse.

Derimod har tilfredsheden med de udskældte jobsøgningskurser, anden aktør afholder, aldrig været lavere. I sidste års undersøgelse var tilfredsheden på 41%, mens de utilfredse udgjorde 34%. Vægten har i år forskudt sig, så der nu er flere utilfredse end tilfredse, henholdsvis 46% utilfredse og 32% tilfredse. Se illustration her neden for.

To ud af tre (68%) af MA’s medlemmer har selv haft indflydelse på valget af aktivering. Det gælder dog ikke, hvis aktiveringen har været et jobsøgningskursus – her har kun 17% selv haft indflydelse. Jo større indflydelse, jo større tilfredshed med aktiveringen. Det gælder også for jobsøgningskurserne. Blandt de medlemmer, som selv har været med til at beslutte, at de skulle aktiveres med et jobsøgningskursus, er dobbelt så mange – 70 % – tilfredse med kurset, som blandt de øvrige.

”Lige fra den første dag har jeg gået med fornemmelsen af, at den anden aktør har været ligeglad med, hvad jeg vil og hvordan. Jeg har bare skullet ud af vagten, så de kunne få en pose penge. Jeg har virkelig bare følt mig som en lille og ubetydelig brik, der bare er blevet kastet rundt i det store arbejdsløshedssystem. Det er meget demotiverende for en ung, nyuddannet akademiker.”
(medlem under 30 år om anden aktør)

”Jeg har været på to ugers jobsøgningskursus, hvor niveauet var unødvendigt lavt. Kurset var henvendt til folk under 30 med lang videregående uddannelse, men de råd, vi fik, var enten temmelig indlysende (“undgå stavefejl i ansøgninger”), eller tenderende mod det chauvinistiske (“piger, husk ikke at tage for meget makeup på, når I skal til jobsamtale”).”
(medlem om jobsøgningskursus)

”Jobsøgningskurset varede i 4 uger, men det reelle indhold kunne have været afviklet i løbet af 1 uge – det havde mest karakter af opbevaring.”
(medlem om jobsøgningskursus)

”Det bedste jeg kan sige om forløbet er, at konsulenten var meget venlig. Jeg mødte op med en forhåbning og forventning om, at der her var mulighed for målrettet sparring i forhold til, hvordan jeg bedst og hurtigst kom i beskæftigelse. Sparring var der ingen af, og de gode råd var så overfladiske, at det kunne være det samme. Det var super skuffende, da jeg havde en forestilling om, at hele idéen med at flytte akademikere fra jobcentrene til anden aktør var at kvalificere vejledningen.”
(medlem om jobsøgningskursus)

>> Læs hele undersøgelsen.

>> Læs udvalgte resultater på enkelte anden aktører. Region Nordjylland og Syddanmark er ikke medtaget af anonymitetshensyn, da der er under 25 besvarelser

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00