Lasse B

Anne Strandsbjerg er samskaber

23. august 2016

1. Du tog titlen SAMSKABER på dig. Hvordan fik du solgt den videre på Folkemødet?

Først og fremmest var det interessant at få titlen samskaber hæftet på mig. Jeg har arbejdet meget med samskabelse i mine jobs, men aldrig tænkt over det som det, der kendetegner mig som jobsøger/kollega/projektleder osv.

Men det gav så god mening lige fra start og har givet et lidt mere klart billede på, hvad jeg kan, hvad jeg vil og hvad der kendetegner mit arbejdsliv indtil nu.

På Folkemødet satte jeg visitkortet, hvor der stod SAMSKABER, som navneskilt, og det lagde grund for mange gode snakke. Både om de erfaringer jeg har med at samskabe, men også hvad det betyder og hvorfor jeg havde sådan et skilt på.

Det var, for mig, en bedre indledning til samtale end en elevatortale eller en samtale om mulige job. Det satte fokus på mine kompetencer som det første, og det var en god åbning.

2. Hvilke kontakter nåede du at etablere, både de helt løse og de mere konkrete?

Jeg fik både etableret nye kontakter og talt med gamle kontakter om nye samarbejdsmuligheder.

Jeg har nogle stykker, jeg meget gerne vil følge op på, hvor jeg kan se gode projekter og skæringsflader, hvor jeg kan bidrage.

3. Hvad var din største oplevelse på Folkemødet?

Folkemødet er en oplevelse i sig selv. Den åbne dialog og idérigheden, som opstår, når man finder sammen i uformelle rammer.

Uden skyggen af evidens for påstanden ser det ud til, groft karikeret, at små firkantede mødelokaler giver små firkantede ideer, hvorimod Folkemødets rumlige, geografiske og mentale vidder giver et større perspektiv og bedre ideer.

Jeg hørte i hvert fald i adskillige debatter, at “dette initiativ startede på Folkemødet” eller “grundstenene til denne reform blev lagt på Folkemødet”.

Min største oplevelse var nok at se, hvordan rammerne – hvor våde de end var – samlede folk om at gøre det bedre, om det så var for folkeskolen, madkultur eller psykisk syge. Det er ret unikt og et meget stort privilegium.

4. Hvordan blev du modtaget, når du var opsøgende?

Jeg blev mødt med en interesse for ordet samskaber, og det var et interessant sted at starte. Det blev langt mere symmetrisk, fordi det var mine kompetencer, ikke min jobsøgning, der kom i centrum. Dialogen blev derfor hurtigt faglig og interessant, og det tror jeg var en gevinst for både organisationerne og for mig.

5. Hvordan har Folkemødet beriget din videre jobjagt?

Det har givet mig langt større indblik i de mange organisationer og interessenter, der er i spil inden for mit felt (uddannelse) og et bredere perspektiv.

På den måde bliver mit søgefelt udvidet markant.

Folkemødet er desuden en god fælles referenceramme og et godt udgangspunkt for videre kontakt. Jeg har nogle kontakter, jeg skal have fulgt op på, og nogle organisationer, jeg skal have læst mig ind på, så jeg får udnyttet dette window of opportunity.

Derudover har jeg fået gode kontakter og ideer fra de andre deltagere, og det åbner igen for nye muligheder, kurser og arbejdsområder.

Anne Strandsberg

Anne er SAMSKABER. Hun har med sin ballast i pædagogisk sociologi drevet forsknings- og udviklingsprojekter inden for naturfagene. Hun kan samle lærere, udviklere og forskere inden for det naturfagsdidaktiske felt og dermed skabe læringsrige initiativer målrettet folkeskolen. Bonusinfo: Analysearbejde skræmmer ikke. Tænk, hvad det kan føre til.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00