Bedre lønsikring fra 1. juli 2017

01. juni 2017


MA har indgået aftale med forsikringsselskabet AmTrust om at overtage MA’s tilbud om lønsikring fra 1. juli 2017. Dermed får medlemmerne en billigere og bedre tillægsforsikring, og skiftet til ny udbyder (fra nuværende Cardif til AmTrust) foretages automatisk for medlemmerne, uden de skal gøre noget.

Tre forbedringer
Samtidig har vi opnået tre forbedringer på lønsikringen (og ellers præcis samme betingelser som hidtil):

  • Lavere præmie: Hvor man i dag betaler 3,19 procent i præmie af den sum, man er dækket for, falder procenten til 3,09.
  • Højere udtrædelsesalder: Hvor man i dag ikke kan modtage lønsikring efter det fyldte 62. år, er man med den nye lønsikring dækket, indtil 65 år.
  • Let at ændre: Man kan altid justere sin ordning online, og man modtager en ny police omgående.

Automatisk skift for nuværende lønsikringskunder
De af MA’s medlemmer, som i dag har en lønsikring gennem Cardif, er 31. maj blevet direkte orienteret om skiftet til AmTrust. Skiftet sker helt automatisk – man skal intet foretage sig (uanset om du aktuelt er skadesramt eller ej). Lønsikringen fra AmTrust (Marsh) vil automatisk fremgå af Betalingsservice fra ultimo juli.

Hvad hvis jeg får brug for min lønsikring inden skiftet 1. juli?
Alle medlemmer, der p.t. får udbetalinger fra MA Lønsikring eller er blevet opsagt før 1. juli eller skal have genoptaget deres udbetaling, skal henvende sig til Cardif på telefon 80 70 20 80 (mandag til fredag kl. 9-16).

Hvis du vil tegne en lønsikring …
… så skal du bare følge anvisningerne her – så kommer du automatisk med over i den nye ordning fra 1. juli. (Og bliver kunde i Cardif frem til da). Kontakt gerne Marsh på telefon 45 95 46 81 (mandag til fredag kl. 9:00-16:00), hvis du har spørgsmål til den nye lønsikring fra AmTrust. Eller send en email til ma.lonsikring@mmc.com.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00