Lasse B

Beskæftigelsesreformen: Nu er den vedtaget

18. december 2014

Dette træder i kraft 1. januar 2015:

Aktivering

Alle ledige får fremover ret og pligt til ét aktivt tilbud af mindst to ugers varighed. (Dermed forsvinder kravet om gentagen aktivering hver sjette måned.)

Jobcentret kan anvende alle tilbud i den eksisterende redskabsvifte, men skal have særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud.

Jobcentret og den ledige kan aftale yderligere aktive tilbud samt supplerende jobsøgningsaktiviteter, og derudover kan jobcentret altid igangsætte et ekstra tilbud efter behov, som den ledige har pligt til at deltage i.

Virksomhedspraktik

Dimittender kan komme i virksomhedspraktik i op til otte uger (forsøgsordningen bliver til lov). For alle andre er det fortsat maks. fire uger.

Løntilskud

Først mulighed for ansættelse i løntilskud efter seks måneders ledighed – for alle.

  • Ansættelse i privat løntilskud bliver på maks. seks mdr. (i dag: 12 mdr.).
  • Ansættelse i offentligt løntilskud bliver på maks. fire mdr. (i dag: seks mdr.).
  • Tilskuddet til offentligt løntilskud reduceres med ca. 25 procent, og samtidig forsvinder kvotesystemet (som medførte, at offentlige arbejdsgivere var forpligtet til at tage en vis andel i løntilskud).

Seks ugers selvvalgt uddannelse

Seks ugers selvvalgt uddannelse afskaffes for højtuddannede. Den erstattes af en ordning målrettet ufaglærte m.fl.

Opkvalificering for højtuddannede

Opkvalificering og uddannelse er fremover målrettet ufaglærte samt faglærte med en forældet uddannelse.

G-dage

G-dage for ansættelser under tre måneder udfases fra 2015 og er helt afskaffet ultimo 2018.

I 2015-2016 betales for 1. og 2. ledighedsdag.

I 2017 betales for 1. ledighedsdag.

I 2018 er der ingen betaling af G-dage.

(G-dage er en dagpengegodtgørelse som arbejdsgiveren skal betale de første tre dage efter arbejdsgiveren har afskediget eller hjemsendt en medarbejder. Godtgørelsen skal betales, hvis medarbejderen er helt eller delvist ledig.)

Dette træder i kraft 1. juli 2015:

Fællessamtaler i a-kassen og jobcentret

Du skal til jobsamtaler i jobcenteret, men som noget nyt er der mulighed for en samtale mellem den ledige, MA og jobcentere, hvis den ledige ønsker det:

  • Første fælles jobsamtale skal holdes efter cv-samtalen og senest efter seks ugers ledighed. Samtalen skal dog kun holdes som en fællessamtale, hvis a-kassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af medlemmets ledighedssituation finder, at medlemmet har behov for det – eller hvis jobcenteret eller medlemmet beder om det. Den ledige skal vejledes om, at der holdes fællessamtaler, hvis pågældende beder om det.  Obs! Træder først i kraft 1. juli 2016.
  • Anden fælles jobsamtale skal holdes tidligst efter fire måneders ledighed og senest ved seks måneders ledighed.
  • Tredje fælles jobsamtale holdes som en supplerende jobsamtale senest efter 16 måneders ledighed.
Du skal som hidtil rådighedsgodkendes af MA hver tredje måned.

Aktivering

Hvornår man skal aktiveres, afhænger af ens alder:

  • Unge under 30 år skal senest aktiveres efter tre måneders ledighed.
  • Ledige mellem 30 og 49 år skal senest aktiveres efter seks måneders ledighed (i dag: ni måneder).
  • Ledige over 50 år skal senest aktiveres efter tre måneder (i dag: seks måneder for over 60-årige).

Ledige får mulighed for selv at finde et virksomhedsrettet tilbud og får ret til tilbuddet, hvis det lykkes, og reglerne ellers er overholdt.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00