Lasse B

Cand.pæd.erne kommer i akademiske job

14. juni 2016

MA kan kortlægge cand.pæd.ernes arbejdsmarked ud fra to undersøgelser. Daværende specialestuderende Lis Franciska Jensen lavede en undersøgelse i 2014 i samarbejde med MA. Og MA har lavet en medlemsundersøgelse i 2015. Hvad siger de så tilsammen?

Af Hilde van Arkens, karriererådgiver i MA

Blandt de cand.pæd.er, som er i job, har to ud af tre enten et akademisk job (56 pct.) eller er ledere (7 pct.). Blandt de resterende har mange et arbejde, der kombinerer akademiske og ikke-akademiske jobfunktioner.

Der er dog forskel inden for de forskellige uddannelsesretninger (2014-undersøgelsen): Blandt sociologerne arbejder hele 63 pct. inden for det akademiske område, og 11 pct. er inden for ledelse. Kun 9 pct. er tilbage i det oprindelige fagområde.

Antropologerne og psykologerne har en mindre andel af akademikere og ledere, mens ‘Generel pædagogik’ har den mindste andel af personer i akademisk arbejde og samtidig den største af ’Andet’. ’Andet’ dækker ofte over arbejde, der ligger i det akademiske randområde eller er en kombination af akademiske og ikke-akademiske jobfunktioner.

Hvad jobfunktioner angår, er der en tendens til, at sociologerne og til dels antropologerne i højere grad arbejder inden for de ’hårde’ akademiske områder som organisation og ledelsesbetjening, HR og samfundsvidenskab, mens psykologerne og ‘Generel pædagogik’ især arbejder med de ’bløde’ områder som undervisning og pædagogik samt rådgivning/vejledning (2014-undersøgelsen).

Cand.pæd.er med job inden for det oprindelige fagområde

Som tommelfingerregel har ca. hver fjerde cand.pæd.er job inden for deres oprindelige fagområde (pædagog, lærer osv.).

I 2014-undersøgelsen, som dækkede alle cand.pæd.er dimitteret 2006-2013, var 22 pct. ansat inden for deres oprindelig fag.

I 2015 har en tredjedel af cand.pæd.erne fået akademisk arbejde, en anden tredjedel havde en kombination af akademiske og ikke-akademiske jobfunktioner og den sidste tredjedel arbejdede inden for mellem-/kortuddannelsesområdet – hvilket ofte er deres oprindelige fag (viser jobtitlerne).

Mange af dem, der har job inden for det oprindelige fagområde, får dog nye faglige og/eller ledelsesmæssige opgaver som supplement til de almindelige opgaver. Det viser både 2014- og 2015-undersøgelserne.

På den måde behøver et job inden for det oprindelige fagområde ikke at være et tilbageskridt, men kan også bruges som et trædestensjob på vejen frem mod et akademisk job.

Cand.pæd.er i akademisk arbejde

Blandt de, som har oplyst, at de har akademiske/ledelsesmæssige jobfunktioner, fordeler jobområderne sig sådan (2014- og 2015-undersøgelsen kombineret):

AC-generalisterne har fx arbejde som arbejdsmarkedspolitisk konsulent, beskæftigelseskonsulent, boligsocial medarbejder, frivilligkonsulent, HR-konsulent, projektleder, koordinator, organisationskonsulent, uddannelseskonsulent.

De pædagogiske konsulenter kan fx have titler som skolekonsulent, specialkonsulent, pædagogisk proceskonsulent, skoleudviklingskonsulent, pædagogisk projektmedarbejder, SSP-konsulent (Skole, Socialforvaltning, Politi – kriminalitetsforebyggelse), PPR-konsulent (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – vedr. børn/unge mellem 0-17 år) eller familierådgiver.

Underviserne arbejder ofte på de pædagogiske uddannelser, men kan også være voksenunderviser i dansk som andetsprog, ordblindelærer og testtager, underviser på SoSu-skoler, HF-underviser og –studievejleder.

Lederne vil ofte arbejde på skoler og dag-/døgninstitutioner som fx afdelingsleder, souschef, skoleleder, pædagogisk leder, uddannelsesleder.

Inden for forskning er det primært ph.d.er og videnskabelige assistenter, der tegner billedet.

Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00