MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Regler og restriktioner ændrer sig løbende under corona – læs mere her.

Corona: Læs, hvad det betyder for dig som medlem

11. marts 2020

Siden er opdateret den 25. juni 2021 kl. 09:35. Siden bliver løbende opdateret. Hvis der sker en større opdatering, påføres ‘NYT’ i den pågældende røde bjælke – dette fjernes igen efter et par dage. English version.

Vi svarer på dine spørgsmål

Uanset om du er i job eller ej, så giver den helt ekstraordinære situation anledning til spørgsmål.

Her har vi svaret på mange af de problemstillinger, du som medlem kan stå overfor:

For dig der modtager dagpenge:

Dagpenge i seks måneder ekstra

Under normale omstændigheder har du ret til dagpenge i to år. Men på grund af den ekstraordinære coronasituation har politikerne besluttet at forlænge perioden i flere omgange. Det sker i praksis ved, at man som dagpengemodtager ikke forbruger af sin to årige dagpengeperiode fra den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021 (dette gælder også, hvis man har en forlænget dagpengeperiode).

Du skal fortsat være aktivt jobsøgende og joblogge, deltage i samtaler du bliver indkaldt til mm. – se mere under punktet “Krav til jobsøgning”.

Det er ikke første gang under corona, at forbruget af dagpengeperioden bliver sat på pause. Således talte perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 heller ikke med i forbruget.

Supplerende dagpenge
Optællingen af de 30 uger på supplerende dagpenge var også sat i stå fra og med uge 9 til og med uge 35 i 2020 (30. august 2020). Så i den periode forbrugte ledige ikke af de 30 uger, man maksimalt kan få supplerende dagpenge. Fra den 31. august 2020 forbruger ledige igen af de 30 uger. Dette forbrug er igen sat på pause fra den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021. Du behøver derfor ikke at udfylde dagpengekortet med nej til supplerende dagpenge i perioden.

Dagpenge i udlandet: Se EØS-bjælker længere nede.

Forlængelse af dagpengeperioden for nogle

Normalt har du ret til, hvad der svarer til to års dagpenge. Det er det, vi kalder dagpengeperioden.

Da corona-situationen ramte Danmark, blev forbruget af dagpengeperioden sat på pause i et halvt år. Men fra den 1. september 2020 blev du igen trukket i din dagpengeperiode, når du modtager dagpenge.

Har du opbrugt hele din dagpengeperiode? Så kan du måske få den forlænget med to måneder
Hvis du opbruger din dagpengeperiode på et tidspunkt mellem 1. november 2020 og 1. maj 2022, får du automatisk tilføjet to ekstra måneder, hvor du kan modtage dagpenge, hvis du er ledig. Det har politikerne besluttet.
Det er vigtigt at understrege, at du KUN får tilføjet de to ekstra måneder, hvis du opbruger din dagpengeperiode mellem 1. november 2020 og 1. maj 2022. Du får altså IKKE tilføjet to ekstra måneder, hvis din dagpengeperiode er opbrugt FØR 1. november 2020.

Jeg har udmeldt mig af a-kassen?
Har du udmeldt dig efter den 1. november 2020, fordi du har opbrugt din dagpengeret, vil du kunne genindmelde dig og herved opnå ret til dagpenge med virkning fra den 1. november og to måneder fra denne dato.
Det er en forudsætning, at du genindmelder sig senest den 31. december 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

Hvordan med optjening og udbetaling af feriedagpenge?
Har du ret til feriedagpenge, kan du kan godt holde ferie og få udbetalt feriedagpenge i perioden, hvor du er på den særlige dagpengeret. Du optjener også ret til feriedagpenge på baggrund af udbetaling i den særlige to måneders dagpengeret.

Kan jeg forlænge den særlige dagpengeret yderligere? Nej, timer, som du arbejder, indsættes – i perioden, hvor du er på den særlige dagpengeret – på din genoptjeningskonto – du kan ikke bruge timerne til at forlænge dagpengeretten yderligere.

Kan jeg fortsat arbejde og få supplerende dagpenge? Arbejder du imens, du er på den særlige to måneders dagpengeret og fortsat har ret til supplerende dagpenge, kan du forsætte på nedsat tid. Når vi skal opgøre forbruget af supplerende dagpenge, medregnes udbetaling af den særlige to måneders dagpengeret ikke i forbruget.

Overgår jeg på den særlige to måneders dagpengeret, når jeg har ret til seniorjob? Ja, du skal overgå til den særlige to måneders dagpengeret, når din nuværende ret til dagpenge udløber. Den særlige to måneders dagpengeret skal også skal være brugt, før du får ret til et seniorjob.

Krav til jobsøgning

Fra den 27. maj 2020 blev det igen et krav til ledige at være aktivt jobsøgende og joblogge.

Der gælder nu de samme regler for jobsøgning som før corona. Der er muligvis ikke den samme mængde job og ikke nødvendigvis de job, man helst ville søge – men der ER job at søge. Så konsekvensen kan være, at man måske hurtigere skal brede sin jobsøgning ud – geografisk og/eller fagligt.

Ved udarbejdelse af Krav til jobsøgning og ved tilbud fra jobcentret vil der blive taget  hensyn til medlemmets helbredsmæssige forhold herunder øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.

Du skal have udbetalt dagpenge

Udbetaling af dagpenge bliver ikke ændret.

Du kan altså forvente at få dine dagpenge udbetalt til tiden – præcis som du plejer.

Se evt. udbetalingskalenderen her.

Feriedagpenge

Forbruget af din dagpengeperiode har været sat i bero fra 1. marts til og med d. 31. august. Det betyder også, at de feriedagpenge, vi har udbetalt til dig for ferie afholdt i marts, april, maj, juni, juli og august, ikke har forbrugt af din periode med ret til dagpenge.

Aflysning af ferie
Hvis ferie ikke holdes som oplyst på ansøgningen, skal du straks meddele det til MA. Du skal oplyse om ethvert forhold, der har betydning for din ret til dagpenge. Kontakt os med det samme, hvis du fx:

 • arbejder under ferien
 • bliver syg før ferien
 • er under uddannelse
 • før ferien ikke opholder dig i Danmark eller
 • får løn eller andre indtægter, der træder i stedet for løn, for de dage, som du får feriedagpenge for.

Læs mere om feriereglerne her.

Indefrosne feriepenge til udbetaling

Du kan nu bestille udbetaling af alle dine indefrosne feriemidler, som du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Hvis du tidligere har fået udbetalt feriemidler, er de trukket fra det beløb, du nu kan bestille. Du kan bestille feriemidlerne indtil den 31. maj 2021. Mere information på borger.dk.

Du er indkaldt til en velkomstsamtale

Du skal ikke møde op på kontoret som normalt, hvis du er blevet indkaldt til en velkomstsamtale. Mødet bliver i stedet afholdt individuelt over telefonen. Dette vil fremgå af det brev, du modtager.

Du vil gerne i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob

Fra den 15 . april 2021 vil der igen kunne bevilges og påbegyndes nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob med fysisk fremmøde. Disse skal dog overholde alle sundhedsrestriktioner.

Efter en konkret vurdering kan jobcentret afgive et tilbud, der ikke er frivilligt. Forinden skal jobcentret sikre sig, at medlemmet eller dennes pårørende ikke er i risikogruppe for Covid-19.

NYT: Særligt for dimittender – forsøg med dobbelt så lang virksomhedspraktik
Muligheden for virksomhedspraktik for nyuddannede fordobles fra fire til otte uger, hvis dimittenden ikke efter endt uddannelse og forud for praktikken har haft ordinært arbejde inden for det pågældende faglige område. Arbejdsopgaverne i praktikken skal ligge inden for områder, hvor personen kan bringe sine akademiske færdigheder i spil. Der er tale om et forsøg (ikke endeligt vedtaget, men tæt på), som skal løbe fra 16. maj 2021 til 16. november 2022. Vi informerer, når vi ved mere, så vent lidt med at spørge 🙂

Corona-situationen påvirker ikke, hvornår du har optjent ret til løntilskud
Loven kræver, at du har fået udbetalt dagpenge for 962 timer (svarende til 26 uger udelukkende på dagpenge), før du kan komme i løntilskudsjob. Sådan var det også før corona.

Forbruget af dagpengeperioden var sat på pause fra marts 2020 til og med august 2020 (og er det igen i januar, februar, marts, april, maj og juni 2021). Men det påvirkede ikke, hvor længe der skulle gå, inden du kunne komme i løntilskudsjob. De dagpenge, du har fået udbetalt fra marts 2020 og frem, tæller altså også med, når vi skal gøre op, om du har fået udbetalt dagpenge for 962 timer og dermed har mulighed for at komme i løntilskudsjob.

NYT: Drop-in karriererådgivning: Vi klarer det over Zoom hver onsdag fra kl. 13-15

NB: Vi holder sommerpause med dette tilbud onsdag 14. juli, onsdag 21. juli, onsdag 28. juli og onsdag 4. august

Nu kan du hver onsdag kl. 13.00-15.00 – helt uden tidsbestilling og forberedelse – kigge forbi MA online og få sparring på din jobsituation. Vi kalder det Drop-in karriererådgivning. 

Du kan også sparre med ligesindede, som måske sidder med de samme udfordringer og overvejelser som dig. Der er plads til alle spørgsmål og løse ideer i forbindelse med din jobsøgning eller dit nuværende job. 

Vi vender tingene i plenum, da der vil være flere i ’rummet’, og vi benytter os af breakout-rooms, hvor det giver mening. Deltag så længe, det giver mening for dig. Og log af, når det passer dig.

Teknisk info
Du behøver blot en pc/Mac med højttaler, mikrofon og kamera.

Du skal ikke tilmelde dig, men blot klikke på dette Zoom-link onsdag mellem kl. 13 og 15.
(Meeting ID: 863 1372 2199 og passcode: 853498).

Velkommen!

Åben feedback: Vi klarer det pr. telefon

Åben feedback i forbindelse med fysisk fremmøde på MA’s kontorer er indtil videre aflyst.

Men bare rolig: Du har mulighed for at få telefonisk feedback på dit ansøgningsmateriale.

Hvis du er tilknyttet kontoret i København … så skal du selv booke en telefonisk feedbacksamtale i MA Booking. Hvis du booker dig til en fast tid, er der afsat 30 minutter til sparring.

Hvis du er tilknyttet kontorerne i Odense, Aarhus eller Aalborg … så vil du blive ringet op og få feedback over telefonen. Vi ringer inden for det tidsrum, hvor der normalt er åben feedback – Aarhus torsdag kl. 12 – 15, Aalborg torsdag kl. 13 – 15 og Odense onsdag kl. 13 – 15.

Du skal inden samtalen sende os dit ansøgningsmateriale via selvbetjeningen på Mit MA. (Post -> Skriv ny besked -> Vælg emnet Job og møder -> Skriv, hvad du ønsker feedback på, og vedhæft dit ansøgningsmateriale).

Obs: Når MA ringer til dig, er det ofte fra skjult/hemmeligt nummer.

Du skal deltage i et særligt forløb for gymnasielærere

MA afholder i samarbejde med GL særlige forløb for gymnasielærere. Deltagerne kan ikke møde fysisk op på MA’s kontorer for øjeblikket, så forløbene er indtil videre online og telefoniske.

Du skal til forløbet “Nye øjne” (Københavns Kommune)

Forløbet er online fra og med 25. januar.

Du har spørgsmål i forhold til jobcentret

MA kan kun svare på spørgsmål, der vedrører a-kassen.

Hvis du har spørgsmål, der vedrører jobcentret, så henviser vi til din kommune.

Praksis kan dog ændre sig fra dag til dag.

Du har fået at vide, at du selv skal booke møder hos jobcentret

I forbindelse med coronasituationen fik ledige besked fra jobcentret om, hvornår de skulle til møde der.

Det har ændret sig fra den 15. august 2020. Nu skal ledige selv sørge for at booke en del af møderne hos jobcentret. Det har jobcentret fortalt dig mere om i et brev, som er sendt til din e-boks.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør, så skal du kontakte dit jobcenter.

Bor du i Frederiksberg, København, Odense eller Aarhus kommune?
Ledige MA-medlemmer, der bor i Frederiksberg, København, Odense eller Aarhus kommune, skal de tre første måneder af deres ledighed kun til møder hos a-kassen.

Jobsøgning og arbejde i udlandet:

Du kommer hjem fra ophold i udlandet, hvad betyder det for dine dagpenge?

Du skal være opmærksom på, at hvis du vender tilbage til Danmark fra et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, bør du følge de danske myndigheders gældende opfordringer til tests og selvisolation. Hvis det af disse fremgår, at du skal holde dig hjemme i en periode, vil du ikke være berettiget til dagpenge i denne periode, da du ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden.

Hvis du ikke overholder myndighedernes gældende opfordringer, skal vi foretage en rådighedsvurdering, hvori der indgår, om der er tilstrækkeligt stort arbejdsmarked, hvor du vil kunne opnå ansættelse set i lyst af den potentielle smittefare, du udgør. Hvis vi vurderer, at du ikke kan stå til rådighed for et tilstrækkeligt stort arbejdsmarked, har du ikke ret til dagpenge, indtil du har opfyldt myndighedernes anbefalinger.

Du ønsker at tage på jobsøgning i andet EØS-land

Hvis du ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land i op til tre måneder med danske dagpenge (dokument PD U2 – læs her, hvis du ikke ved, hvad PD U2 er) under de omstændigheder, vi har i dag med udbrud af COVID-19, vil det være på eget ansvar og for egen risiko. Vi anbefaler på det kraftigste, at du følger statsministerens og de øvrige myndigheders anbefalinger i forhold til rejser og andet.

Hvis du opfylder betingelserne til at få en PD U2, vil vi udstede den til dig, men du skal være opmærksom på, at vi derved ikke har taget stilling til, om du har mulighed for at benytte din PD U2 i det andet EØS-land pga. landets COVID-19 restriktioner.

Sørg derfor for at holde dig opdateret om eventuelle restriktioner i EØS-landet på Udenrigsministeriets hjemmeside, når du har planer om at tage dine danske dagpengeret med under jobsøgning i et andet EØS-land.

Hvis du rejser og har fået bevilget en PD U2 fra os, har du syv kalenderdage fra afrejsen til at tilmelde dig jobcentret i det andet EØS-land. Hvis det ikke er muligt for dig at blive tilmeldt jobcentret inden for denne frist som følge af administrative problemer, herunder foranstaltninger på grund af COVID-19, har vi mulighed for at forlænge fristen for tilmelding og derved udbetale dagpenge fra den første dag. 

Det er en betingelse, at der foreligger dokumentation fra myndighederne i det andet EØS-land, at det ikke har været muligt at tilmelde sig som ledig i jobsøgningslandet inden for fristen på de syv dage.

Du kan ikke komme hjem efter at have været på jobsøgning i andet EØS-land

Hvis du er på jobsøgning i et andet EØS-land med danske dagpenge (dokument PD U2 – læs her, hvis du ikke ved, hvad PD U2 er) og har problemer med at vende tilbage til Danmark på grund af COVID-19, kan vi desværre ikke være dig behjælpelig, og du kan ikke modtage ydelser fra os efter den sidste dag i PD U2-perioden. 

Det skyldes, at du på tidspunktet for din udrejse fra Danmark var vidende om, at du på grund af COVID-19 kunne ende i en situation, hvor der kunne være problemer med at komme tilbage til Danmark. 

Hvis din jobsøgning med PD U2 stadig er aktiv, skal du følge den vejledning du fik ved afrejsen og vende tilbage til Danmark og tilmelde dig på jobnet.dk på den sidste dag i PD U2-perioden.

Hvis du ikke har mulighed for at vende tilbage og blive tilmeldt jobcenteret på den sidste dag i PD U2-perioden, vil du have mistet din ret til dagpenge, indtil du har haft arbejde af mindst 296 timer inden for en sammenhængende periode på tre måneder. 

Det vil alene være Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (kaldet STAR), der kan tage stilling til, om der kan dispenseres fra en for sen hjemvenden i forbindelse med COVID-19.

Hvis du bliver ledig fra et arbejdsforhold i andet EØS-land

Hvis du bliver ledig efter arbejde i et andet EØS-land (uanset årsagen) og er forhindret i at rejse til Danmark på grund af COVID-19, bliver du, som det ser ud lige nu, nødt til at blive i det andet EØS-land og søge om dagpenge dér.

Du skal derfor sørge for at blive tilmeldt jobcentret i det pågældende EØS-land på din første ledige dag og dér søge om udbetaling af dagpengeydelser. Hvis du ikke har optjent nok anciennitet til at få dagpenge i det andet EØS-land, kan du bede os om at udstede en PD U1 til dig, så myndigheden i det andet EØS-land kan medregne din danske anciennitet. Det vil herefter være op til de det andet EØS-lands dagpengeregler, om du kan få udbetalt dagpenge.

Hvis du har mulighed for at komme tilbage til Danmark efter et arbejdsforholds ophør, skal du huske at søge om optagelse i en dansk a-kasse inden otte uger fra forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land (ophøret løber fra arbejdsforholdets sidste dag). Hvis det er mere end fem år siden, du sidst var medlem af en dansk a-kasse, skal du både have søgt om optagelse og have påbegyndt arbejde af mere end 296 timer inden for en periode på tre måneder inden for de otte uger.

For dig der modtager efterløn:

Efterløn

Hvis du har deltidsarbejde på fast nedsat tid og modtager fleksibel efterløn, men er sendt hjem uden løn, har din arbejdsgiver som udgangspunkt pligt til at udbetale løn, når arbejdspladsen lukkes ned på grund af smitterisikoen.

Det betyder, at du som det vigtigste skal kontakte din fagforening, så den kan tage hånd om dine arbejdsretlige rettigheder over for din arbejdsgiver.

Vi kan som udgangspunkt udbetale dig efterløn for de arbejdstimer, hvor du ikke modtager løn, men viser det sig senere, at du var berettiget til løn og får den udbetalt, skal du være opmærksom på, at du skal betale den efterløn, du har modtaget for samme periode, tilbage.

Beregning
MA tilbyder sædvanligvis at udarbejde beregninger til vores medlemmer, når man ønsker dette – også selvom der er nogle år til efterlønsalderen. På grund af flere opgaver i forbindelse med coronasituationen kan vi ikke tilbyde dette længere, medmindre der er kort tid til, at du skal overgå til efterløn.

Se her, hvordan du selv laver en beregning.

Generelt:

Du vil ringe til MA

Vi har åbent for telefonerne helt som normalt. Det vil sige mandag til torsdag fra kl. 09 til 15 og fredag fra kl. 09 til 13.

Vi opfordrer dig til i første omgang at søge information her på hjemmesiden, hvor du finder svar på de mest almindelige spørgsmål om dagpenge.

Ellers send eventuelle spørgsmål til os via selvbetjeningen – så svarer vi der og så hurtigt som muligt.

Du har tilmeldt dig en karrieresamtale

Hvis du har booket en karrieresamtale, skal du ikke møde op på kontoret som normalt. I stedet bliver mødet afholdt over telefonen. MA ringer til dig på det aftalte tidspunkt. Obs: Når MA ringer til dig, er det ofte fra skjult/hemmeligt nummer.

Praksis kan ændre sig, så vi vil bede dig om at holde dig opdateret her på siden.

Du har tilmeldt dig en workshop, oplæg eller andet arrangement
Du plejer at bruge vores computere og medlemsområder

Normalt er du velkommen til at bruge en computer mm. i vores medlemsområder. Men medlemsområderne er indtil videre lukket på alle kontorer, da de kan udgøre en mulig smitterisiko.

Vi håber på din forståelse og vil orientere her på siden, når der igen er åbent.

For dig der er i job eller er selvstændig:

Du har et job og er blevet sat ned i tid og dermed ned i løn (arbejdsfordeling)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 27. november 2020 besluttet, at ordningen om midlertidig arbejdsfordeling gøres mere fleksibel. Ordningen kan foreløbig benyttes til og med 2021. Du kan evt. læse hele aftaleteksten her. Vi orienterer yderligere her på siden, når vi har modtaget de reviderede regler til ordningen.

Arbejdsfordeling betyder, at arbejdsgivere i visse tilfælde har mulighed for at sætte sine ansatte ned i tid og dermed i løn.

I det tilfælde har du som medarbejder mulighed for at modtage supplerende dagpenge. Det forudsætter dog, at du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret af din arbejdsgiver senest den dag, hvor arbejdsfordelingen træder i kraft. Jobcenteret registrerer medarbejderne og underretter a-kasse om, hvilke medarbejdere der er på fordeling.

Du skal som medarbejder/medlem melde dig ledig på jobnet, og du skal sende os en ledighedserklæring via vores selvbetjening. Du skal også sende os en kopi af anmeldelsen om arbejdsfordelingen (AB292), hvor der er en såkaldt frigørelsesattest på blanketten.

Har din arbejdsgiver valgt at anmelde arbejdsfordelingen på anden vis, skal du sende os en kopi af den aftalen som I har indgået om arbejdsfordelingen. Her er det vigtigt at du sikrer dig, at der i aftalen er indskrevet, at du kan opsige dit job med dags varsel, hvis du får tilbudt et andet job med flere timer. Fremgår dette ikke af aftalen, skal du sende os en frigørelsesattest inden 5 uger, regnet fra første dag med arbejdsfordelingen.

Arbejdsfordeling forbruger ikke af 30 ugers reglen. Det er retten til, hvor lang tid du kan modtage supplerende dagpenge. Det betyder, at du godt kan få udbetalt supplerende dagpenge under arbejdsfordeling, selv hvis du har opbrugt din ret til at få udbetalt supplerende dagpenge.

Læs mere om ændringen af ordningen om arbejdsfordeling på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Du kan også spørge din fagforening, da der er nogle særlige overenskomstmæssige spidsfindigheder forbundet med muligheden for at få glæde af ordningen.

Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked

Der er tale om en supplerende ordning, der kører sideløbende med den eksisterende arbejdsfordelingsordning (se bjælken over denne). Aftaleparterne opfordrer til at anvende den nye midlertidige ordning. Man kan godt gå fra den eksisterende ordning til den nye. På samme virksomhed (P-Nummer) må der kun være én ordning om arbejdsfordeling.

Varighed
Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning vil gælde indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på fire måneder. Arbejdsfordelinger efter den nye midlertidige ordning skal være igangsat senest den 31. december 2020.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret af din arbejdsgiver senest den dag, hvor arbejdsfordelingen træder i kraft. Jobcentret registrerer medarbejderne og underretter a-kassen om, hvilke medarbejdere der er på fordeling.

Du skal melde dig ledig på Jobnet, og du skal sende os en ledighedserklæring via vores selvbetjening. Du skal også sende os en kopi af anmeldelsen om arbejdsfordelingen (AB292), hvor der er en såkaldt frigørelsesattest på blanketten.

Højere sats
Den maksimale dagpengesats for personer i den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning forhøjes til ca. 143,50 kr. i timen, imens de er på dagpenge i ordningen svarende til 23.000 kr. for en fuldtidsledig.

Dagpengesatsen fastsættes på baggrund af de almindelige betingelser for satsberegning. Foreligger der ikke indtægt til beregning af dagpengesatsen, modtages en dagpengesats svarende til dimittendsatsen for ikke-forsørgere.

Hvor meget må du arbejde
Du skal mindst være 20 pct. ledig og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Arbejdsfordelingen vil skulle anvende en given procentsats inden for den fire uger lange cyklus, som vil kunne ændres i den efterfølgende cyklus. Mere præcise retningslinjer følger.

Lempelse af krav om jobsøgning
Du skal ikke være aktivt jobsøgende i hele perioden med arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning. Du skal ikke til samtaler på jobcentret eller i a-kassen, men skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk og have et aktivt cv i hele perioden, hvor du er under arbejdsfordeling.

G-dage
Hvis du er på arbejdsfordeling i én hel måned, så skal din arbejdsgiver betale 3 G-dage. Det betyder, at din arbejdsgiver betaler det, du ellers skulle have i dagpenge i de tre dage.

Ikke forbrug af dagpengeperioden i begge ordninger
Ingen forbrug af dagpengeperioden under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning. Det samme gælder på den eksisterende ordning.

Ikke-forsikrede personer får adgang til supplerende dagpenge
Lønmodtagere kan ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og indbetale tre måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning.

Det dækker to måneders bagudrettet medlemskab pr. måned samt almindeligt kontingent i perioden med supplerende dagpenge under arbejdsfordeling. Efter udløb af den midlertidige ordning vil lønmodtager ikke have ret til dagpenge.

Medlemmer af en a-kasse, som endnu ikke er dagpengeberettigede, får ret til supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling, såfremt de ligeledes har indbetalt eller indbetaler a-kasse-bidrag på to måneders medlemskab bagudrettet pr. måned under en arbejdsfordeling samt betaler det almindelige kontingent i perioden for arbejdsfordelingen.

Anvendelse og udbredelse
Arbejdsgiver får ret til at etablere arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning. Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom efter de regler, der gælder i samarbejdsaftaler, tilsvarende aftaler eller lov om information og høring. Den nye ordning gælder både virksomheder med og uden overenskomst.

Hvis en lønmodtager ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter denne ordning, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. Det gælder ligeledes, hvis en virksomhed øger andelen af tid med ledighed fra en fireugers cyklus til den næste. Lønmodtager vil i begge tilfælde have 24 timer på en hverdag til at tage stilling til, om de ønsker at indgå i ordningen.

Du har et job, men er blevet sendt hjem i 14 dage uden løn

Din arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at udbetale løn, når arbejdspladsen lukkes ned på grund af smitterisikoen.

Du har derfor som udgangspunkt ikke ret til dagpenge, selv om din arbejdsgiver vælger ikke at udbetale dig løn. Det betyder, at du som det vigtigste skal kontakte din fagforening, så den kan tage hånd om dine arbejdsretlige rettigheder over for din arbejdsgiver.

I netop denne særlige corona-situation kan MA dog anbefale dig at tilmelde dig som ledig på Jobnet, der er første skridt på vejen til at kunne modtage dagpenge. Gør det snarest muligt efter du har fået besked om hjemsendelsen og at din arbejdsgiver ikke vil udbetale løn til dig. 

Obs: Viser det sig senere, at du var berettiget til løn og får den udbetalt, skal du være opmærksom på, at du skal betale de dagpenge, du har modtaget for samme periode, tilbage.

Du skal herudover være opmærksom på, at du som ledig skal opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge dog med undtagelse af de særlige regler, der gælder under pandemien, som du kan læse om på siden her.

Konkret har Dansk Magisterforening på deres hjemmeside mere information om, hvordan du som lønmodtager skal forholde dig i corona-perioden.

NYT: Selvstændige kan få hurtigere ret til dagpenge

Efter de almindelige regler om dagpengeret skal man have været medlem af en a-kasse i uafbrudt 1 år (anciennitetskravet), før man er berettiget til ydelser.

Med udfasning af diverse hjælpepakker lempes der midlertidigt på betingelsen om et års medlemskab for selvstændige, både for den gruppe af selvstændige, der ikke har en forudgående a-kasseforsikring (gruppe A) og for den gruppe af selvstændige, der har under et års medlemskab i en a-kasse (gruppe B).

Du skal overordnet set opfylde følgende betingelser for at få lempet anciennitetskravet:

 1. Man indmelder sig i MA i perioden 1. juli til og med den 31. juli 2021
 2. Ved indmeldelsen indbetaler man kontingent for 12 måneder (gruppe A)/op til 12 måneders kontingent (gruppe B) og
 3. Man accepterer medlemskab af MA i et år frem.

Du skal have modtaget midlertidig kompensationsydelse inden for de seneste 3 måneder, regnet fra 1. juli 2021 og bagud fra følgende ordninger:

 • Kompensationsordningen for selvstændige
 • Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst
 • Kompensationsordningen for freelancere med blandet indkomst
 • Den midlertidige kunststøtteordning.

Der skal medsendes en kopi af tilsagns- eller udbetalingsbrevet på, at du eller din virksomhed har modtaget kompensationsydelse.

Vælger du at søge om dagpenge, skal du opfylde et indkomstkrav, der i 2021 er på 243.996 kr. Som selvstændig betyder det, at man skal have et bruttooverskud på 243.996 kr.

Er du optaget på baggrund af denne regel, kan du vælge at bruge overskud for årene 2019 og 2020 til opfyldelse af beskæftigelseskravet og til beregning af dagpengesatsen. Man skal tillige stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være tilmeldt som ledig på Jobnet mv., før man er berettiget til dagpenge. Derudover skal virksomheden som udgangspunkt være ophørt – se mere her om reglerne for at ophøre med virksomhed.

Som selvstændig har du dog også mulighed for at søge midlertidige dagpenge uden at lukke virksomheden – se mere under næste røde bjælke.

NYT: Midlertidige dagpenge for selvstændige som har modtaget kompensationsydelse

Selvstændige, som i 2. kvartal 2021 har modtaget kompensationsydelse, kan i juli, august og september 2021 ophøre midlertidigt med virksomheden og modtage dagpenge i de tre måneder.

Det gælder både for dig, som er optaget på baggrund af denne regel om efterbetaling af kontingent i et år, og for dig som i forvejen er medlem af a-kassen.

Det betyder, at du ikke behøver at lukke din virksomhed eller cvr.nr. ned, men blot erklære, at virksomheden er lukket midlertidigt.

Du skal heller ikke gennemgå en venteperiode på 1 eller 3 uger, men kan få dagpenge fra den dag, hvor du har meldt dig som ledig på Jobnet.

Du må gerne føre tilsyn med virksomheden, foretage småreparationer, oprydning, administrativt arbejde og forefaldende arbejde. Timerne, som du bruger på disse opgaver, skal skrives på ydelseskortet (dagpengekortet) og fratrækkes i udbetalingen af dagpenge.

Du må ikke begynde at udføre arbejdsopgaver, som giver dig omsætning, de såkaldte ”indtægtsgivende arbejdsopgaver”.

Hvis du efter perioden med udbetaling af midlertidige dagpenge stadig ønsker at modtage dagpenge, så skal du ophøre med virksomheden på det tidspunkt og opfylde de almindelige betingelser for dagpengeret.

Det er kun muligt at ophøre midlertidigt én gang i perioden juli, august og september – det betyder, at genoptages driften i virksomheden skal medlemmet ophøre fuldt ud (efter de almindelige regler for ophør med drift af virksomhed) for igen at kunne modtage dagpenge.

Du er selvstændig

Vi har ikke mulighed for at udbetale dagpenge til dig, når du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Det kræver, at du lukker virksomheden i alle registre og hos skat og sender os dokumentation for lukningen. Men på grund af et stort økonomisk pres på virksomhederne er de politiske partier blevet enige om nogle økonomiske hjælpepakker for at få de små og mellemstore virksomheder nemmere igennem coronakrisen. Du kan søge mere information her, hvor du kan læse om hjælpepakkerne hver for sig, og hvordan du søger kompensationen.

Men hvis du lukker din virksomhed, vil du skulle vente i tre uger, før du kan få dagpenge, og du skal i øvrigt opfylde alle øvrige betingelser for ret til dagpenge.

Du kan også vælge at omdanne din virksomhed, hvis der er tale om en bibeskæftigelse. Det kræver dog, at du i de seneste seks måneder i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til eIndkomst.

Du kan i denne situation omdanne virksomheden til enten formueforvaltning (gælder ikke enkeltmandsvirksomheder) eller til fritidsbeskæftigelse. Forskellen er, at hvis du har en virksomhed, der har omsat for mere end 50.000 kr., har du pligt til at være cvr-registret, og du vil alene kunne omdanne virksomheden til formueforvaltning. Har virksomheden omsat for mindre end 50.000 kr., kan du afmelde dig cvr-registret og omdanne din virksomhed til en fritidsbeskæftigelse. Du skal i begge de nævnte situationer kontakte Skat for at få omdannet din virksomhed og herefter sende os dokumentation for, at din virksomhed er omdannet.

Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning til arbejdsgivere om, at de opfordres til at hjemsende deres medarbejdere på afspadsering, ferie eller med hjemmearbejde som en mulighed (se Virksomhedsguiden.dk). Der er efter det oplyste ikke vejledninger eller retningslinjer for selve arbejdsgivernes muligheder.

Vi kan henvise dig til at undersøge om din erhvervsforsikring dækker i den konkrete situation med coronavirus.

Vi kan også anbefale dig at besøge virksomhedsguiden.dk’s side om coronasituationen

Freelancere mv. med både A- og B-indkomst
Folketinget har den 18. april vedtaget en hjælpepakke for freelancere mv., der både har A- og B-indkomst. Der er en række krav, som du skal opfylde for at kunne få dækket noget af dit indkomsttab. Krav og vilkår kan ses på side 3 i dette faktaark fra Beskæftigelsesministeriet

Som udgangspunkt kan du ikke få dækket det samme tab med både ydelser fra MA og kompensation fra hjælpepakkerne.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. Skriv en besked i selvbetjeningen.

Hjælpepakker til erhvervslivet

Under corona er der løbende blevet indført og fjernet restriktioner. På samme måde bliver der også løbende indført, forlænget eller fjernet muligheder for kompensation til erhvervslivet.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret på Virksomhedsguiden.

Du er vikar og kan ikke få arbejdstimer på grund af corona
 • Hvis du er tilknyttet en arbejdsgiver som vikar – altså ikke fastansat og sikret en vist antal timer – og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde dig arbejdstimer, så får du dagpenge. Hvis du allerede modtager supplerende dagpenge, skal du ikke gøre andet end at sende dit ydelseskort som normalt.
 • Hvis du er fastansat til en vist antal timer om ugen (fx 20 timer), så kan arbejdsgiveren ikke sende dig hjem uden løn. Du har krav på løn i dit opsigelsesvarsel. Hvis du allerede modtager supplerende dagpenge, kan du ikke få dagpenge for de timer (fx 20 timer), som din arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale løn for. Henvend dig til din fagforening om den manglende løn for de 20 timer.
 • Hvis du fastansat, men ikke har noget opsigelsesvarsel, så skal du tilmelde dig jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring i vores selvbetjening. Når du udfylder ledighedserklæringen på selvbetjeningen, møder du spørgsmålet ”ophørsårsag” – her er det vigtigt, at du vælger ”anden årsag” som ophørsårsag og i det efterfølgende bemærkningsfelt skriver ”hjemsendt pga. corona”.

In English:

Important information regarding the Corona-virus – UPDATED ON APRIL 27th 2021

In order to avoid any risk of infection, MA observes all guidelines put out by the Danish authorities. We have not had any confirmed cases of the COVID-19 / Corona-virus.

Consequently, we have closed our offices to outside visitors and all workshops and public events have been cancelled until further notice.

You can call us between 9 and 15 (13 on Fridays). If you have an urgent question, please send us a message via the self-service section of our website, and we will answer you as soon as possible.

If you have an appointment with MA, we will contact you by phone at the scheduled time. Should you wish to talk to one of our career consultants, you can still  arrange for a telephone interview via our website at ma-kasse.dk/kurser-moder/

The six-month period from the 1st of March through the 31th of August was NOT deducted from your 2 years of dagpenge, but instead added to the end of it. From  September 1st 2020 the deduction is back. In January, February, March, April, May and June 2021 the deduction is again cancelled.

If you exhaust the last of your unemployment insurance (or dagpenge) between November 1st 2020 and November 1st 2021, you will automatically receive two additional months of dagpenge, which can be used if you are unemployed. However, you will NOT receive these two additional months if your dagpenge are exhausted prior to November 1st 2020.

You will still receive your unemployment benefits on time – just as before.

If you have any questions concerning the Jobcenter, please contact your local city administrators.

The situation is changing rapidly, so we ask that you stay abreast of the latest information at our website. We have created this dedicated sub-section, which we update regularly.  However, it only exists in Danish.

Planning to look for work in another EEA country?

If you are planning to look for work in another EEA country for up to three months while receiving Danish benefits (Form PD U2), the present circumstances of the Covid-19 outbreak mean that you do so on your own responsibility and at your own risk. We urgently ask that you follow the recommendations issued by the Danish prime minister and other authorities on travel and similar. 

If you nevertheless maintain your plan to go abroad, we need to point out to you that it can be extremely difficult to fulfil the various rules and conditions for registration with job centres in other EEA countries, as many of them are in complete lock-down. This means that you may lose your benefits rights, either in part or completely.

You have seven day to register with the job centre in the other EEA country. If measures taken because of Covid-19 prevent you from registering with the job centre within this time limit, we can extend the deadline for registration and thus pay benefits to you from the first day. It is a condition that you can provide documentation that you were unable to register as unemployed within the seven-day limit in the country in which you looked for work.

Unable to return home after looking for work in another EEA country?

We regret to inform you that MA cannot offer assistance if you (after a period of jobhunting in another EEA-country) are unable to return to Denmark at the end of said period due to the Covid-19-related lockdown. Should you find yourself unable to return to Denmark before the last day of the PDU2-period, your unemployment benefits after this day will be void.

This is due to the fact that (prior to your departure from Denmark) you were made aware of the possibility of you being stuck abroad due to Covid-19.

If your PDU2-period is still ongoing, you should follow the guidance you received before departing Denmark, return to Denmark and register with jobnet.dk on the last day of the PDU2-period. 

If you are unable to return to Denmark and register with jobnet.dk by the last day of the PDU2-period, you will lose your eligibility for benefits and must – in order to regain it – work a total of 296 hours within a contiguous period of three months.

Only the relevant Danish authorities (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering or STAR) can provide dispensation in the event of late arrival after a PDU2-period due to Covid-19.

If you become unemployed after work in another EEA country

If you become unemployed after working in another EEA country (whatever the cause) and you are prevented from travelling to Denmark because of Covid-19, you will, as matters stand now, have to remain in the other EEA country and apply for benefits there.

You therefore need to make sure to register with the job centre in that EEA country on your first day of unemployment and apply for benefits there. If you have not earned enough seniority to claim benefits in the other EEA country, you can ask us to issue a form PD U1, so that the authorities in the other EEA country can take your Danish seniority into account. The decision whether you are entitled to benefits will then depend on the benefit rules of the other EEA country.

If you are able to return to Denmark following the termination of employment, you must remember to apply for membership of a Danish unemployment fund within eight weeks of the termination of your insurance cover in the other EEA country (the termination counts from the last day of employment). If it is more than five years since you were last a member of a Danish unemployment fund, you must have begun work of more than 296 hours within a three-month period AND have applied for membership before the expiry of the eight weeks.