Dagpengetælleren er genstartet den 1. september. MA’s kontorer holder fortsat lukket for personligt fremmøde. Klik her, og find svar på dine coronaspørgsmål. 

Corona: Læs, hvad det betyder for dig som medlem

11. marts 2020

Siden er opdateret onsdag den 2. september kl. 12.25. Siden bliver løbende opdateret. Hvis der sker en større opdatering, påføres ‘NYT’ i den pågældende røde bjælke – dette fjernes igen efter et par dage. English version.

Coronanyhedsbreve udsendt til MA’s ledige medlemmer

Vi informerer medlemmerne direkte, men hvis det glipper med en udsendelse, kan nyhedsbrevene også findes her.

Nyhedsbrev den 1. september – læs det her

Nyhedsbrev den 16. juni – læs det her

Nyhedsbrev den 4. juni – læs det her

Nyhedsbrev den 27. maj – læs det her

Vi svarer på dine spørgsmål

Uanset om du er i job eller ej, så giver den helt ekstraordinære situation anledning til spørgsmål.

Her har vi svaret på mange af de problemstillinger, du som medlem kan stå overfor:

For dig der modtager dagpenge:

Fra den 1. september 2020 forbruger du igen af din dagpengeperiode

Under normale omstændigheder har du ret til, hvad der svarer til to års dagpenge. Men på grund af den helt ekstraordinære coronasituation besluttede Folketingets partier at sætte forbruget af dagpengeperioden i bero fra den 1. marts 2020 til og med den 31. august.

Det betød, at ledighed fra den 1. marts til den 31. august ikke talte med i dit dagpengeforbrug. Referenceperioden rykkedes tilsvarende seks måneder. Referenceperioden svarer til de maksimalt tre år inden for hvilke, man kan få udbetalt dagpenge i to år (104 uger). 

Fra den 1. september 2020 forbruger de ledige igen af deres toårige dagpengeperiode.

Supplerende dagpenge
Optællingen af de 30 uger på supplerende dagpenge var også sat i stå fra og med uge 9 til og med uge 35 i 2020 (30. august 2020). Så i den periode forbrugte ledige ikke af de 30 uger, man maksimalt kan få supplerende dagpenge. Fra den 31. august 2020 forbruger ledige igen af de 30 uger.

Dagpenge i udlandet: Se EØS-bjælker længere nede.

Dagpengetælleren fjernes indtil den 25. september

Vi må fjerne den fra selvbetjeningen indtil den 25. september, da den er fejlbehæftet. Vi beklager.

Krav til jobsøgning

Fra den 27. maj blev det igen et krav til ledige at være aktivt jobsøgende og joblogge.

Der gælder nu de samme regler for jobsøgning som før corona. Der er muligvis ikke den samme mængde job og ikke nødvendigvis de job, man helst ville søge – men der ER job at søge. Så konsekvensen kan være, at man måske hurtigere skal brede sin jobsøgning ud – geografisk og/eller fagligt.

Ved udarbejdelse af Krav til jobsøgning og ved tilbud fra jobcentret vil der blive taget  hensyn til medlemmets helbredsmæssige forhold herunder øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.

Du skal have udbetalt dagpenge

Udbetaling af dagpenge bliver ikke ændret.

Du kan altså forvente at få dine dagpenge udbetalt til tiden – præcis som du plejer.

Se evt. udbetalingskalenderen her.

Feriedagpenge

Forbruget af din dagpengeperiode har været sat i bero fra 1. marts til og med d. 31. august. Det betyder også, at de feriedagpenge, vi har udbetalt til dig for ferie afholdt i marts, april, maj, juni, juli og august, ikke har forbrugt af din periode med ret til dagpenge.

Aflysning af ferie
Hvis ferie ikke holdes som oplyst på ansøgningen, skal du straks meddele det til MA. Du skal oplyse om ethvert forhold, der har betydning for din ret til dagpenge. Kontakt os med det samme, hvis du fx:

 • arbejder under ferien
 • bliver syg før ferien
 • er under uddannelse
 • før ferien ikke opholder dig i Danmark eller
 • får løn eller andre indtægter, der træder i stedet for løn, for de dage, som du får feriedagpenge for.

Læs mere om feriereglerne her.

Indefrosne feriepenge til udbetaling

Feriepenge optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 svarende til op til 3 ugers ferie vil blive udbetalt. Man regner med, at udbetalingen sker i oktober måned. Der vil ikke ske modregning i dagpengene. Det er FerieKonto, der udbetaler pengene, og der er løbende ny information på borger.dk om status; her kan du også se, hvor meget du har optjent og kan få udbetalt – vær opmærksom på, at mange arbejdsgivere først indberetter efter den 1. september, så muligvis er der ikke noget at se endnu.

Du er indkaldt til en velkomstsamtale

Du skal ikke møde op på kontoret som normalt, hvis du er blevet indkaldt til en velkomstsamtale. Mødet bliver i stedet afholdt individuelt over telefonen. Dette vil fremgå af det brev, du modtager.

Du vil gerne i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob

Under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og på en måde, som sikrer trygge rammer for alle involverede, kan der etableres virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser på både private og offentlige arbejdspladser.

Corona-situationen påvirker ikke, hvornår du kan komme i løntilskudsjob.

Loven kræver, at du har fået udbetalt dagpenge for 962 timer, det der svarer til 26 uger udelukkende på dagpenge, før du kan komme i løntilskudsjob. Sådan var det også før corona.

Forbruget af dagpengeperiode var sat på pause fra marts 2020 til og med august 2020. Men det påvirkede ikke, hvor længe der skulle gå, inden du kunne komme i løntilskudsjob. De dagpenge, du har fået udbetalt fra marts og frem, tæller altså også med, når vi skal gøre op, om du har fået udbetalt dagpenge for 962 timer og dermed har mulighed for at komme i løntilskudsjob.

Åben feedback: Vi klarer det pr. telefon

Åben feedback i forbindelse med fysisk fremmøde på MA’s kontorer er indtil videre aflyst.

Men bare rolig: Du har mulighed for at få telefonisk feedback på dit ansøgningsmateriale.

Hvis du er tilknyttet kontoret i København … så skal du selv booke en telefonisk feedbacksamtale i MA Booking. Hvis du booker dig til en fast tid, er der afsat 30 minutter til sparring.

Hvis du er tilknyttet kontorerne i Odense, Aarhus eller Aalborg … så vil du blive ringet op og få feedback over telefonen. Vi ringer inden for det tidsrum, hvor der normalt er åben feedback – Aarhus torsdag kl. 12 – 15, Aalborg torsdag kl. 13 – 15 og Odense onsdag kl. 13 – 15.

Du skal inden samtalen sende os dit ansøgningsmateriale via selvbetjeningen. (Post -> Skriv ny besked -> Vælg emnet Job og møder -> Skriv, hvad du ønsker feedback på, og vedhæft dit ansøgningsmateriale).

Obs: Når MA ringer til dig, er det ofte fra skjult/hemmeligt nummer.

Du skal deltage i et særligt forløb for gymnasielærere

MA afholder i samarbejde med GL særlige forløb for gymnasielærere. Vi har nu åbnet op for, at medlemmer i vores GL-forløb for gymnasielærere får mulighed for at møde fysisk frem på vores kontorer, som i øvrigt ellers fortsat er lukkede.

Du skal til forløbet “Nye øjne” (Københavns Kommune)

Forløbet er genstartet den 31. august.

Du har spørgsmål i forhold til jobcentret

MA kan kun svare på spørgsmål, der vedrører a-kassen.

Hvis du har spørgsmål, der vedrører jobcentret, så henviser vi til din kommune.

Praksis kan dog ændre sig fra dag til dag.

Du har fået at vide, at du selv skal booke møder hos jobcentret

I forbindelse med coronasituationen fik ledige besked fra jobcentret om, hvornår de skulle til møde der.

Det har ændret sig fra den 15. august. Nu skal ledige selv sørge for at booke en del af møderne hos jobcentret. Det har jobcentret fortalt dig mere om i et brev, som er sendt til din e-boks.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør, så skal du kontakte dit jobcenter.

Bor du i Frederiksberg, København, Odense eller Aarhus kommune?
Ledige MA-medlemmer, der bor i Frederiksberg, København, Odense eller Aarhus kommune, skal de tre første måneder af deres ledighed kun til møder hos a-kassen.

De medlemmer har dog også modtaget et brev fra jobcentret, hvor der står, at de nu selv skal booke møder hos jobcentret. Det brev skal du se bort fra de første tre måneder af din ledighed, hvis du bor i en af de fire kommuner.

Du ønsker at tage på jobsøgning i andet EØS-land

Hvis du ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land i op til tre måneder med danske dagpenge (dokument PD U2) under de omstændigheder, vi har i dag med udbrud af COVID-19, vil det være på eget ansvar og for egen risiko. Vi anbefaler på det kraftigste, at du følger statsministerens og de øvrige myndigheders anbefalinger i forhold til rejser og andet. 

Hvis du alligevel fastholder at rejse, skal vi gøre dig opmærksom på, at det kan være meget svært at opfylde de forskellige regler og betingelser for at tilmelde sig jobcentret i det andet EØS-land, da mange EØS-lande har lukket helt ned. Det betyder, at du kan miste retten til dagpenge helt eller delvist.

Du har syv dage til at tilmelde dig jobcentret i det andet EØS-land. Hvis det ikke er muligt for dig at blive tilmeldt jobcentret inden for denne frist som følge af foranstaltninger på grund af COVID-19, har vi mulighed for at forlænge fristen for tilmelding og derved udbetale dagpenge fra den første dag. Det er en betingelse, at der foreligger dokumentation for, at det ikke har været muligt at tilmelde sig som ledig i jobsøgningslandet inden for fristen på de syv dage.

Du kan ikke komme hjem efter at have været på jobsøgning i andet EØS-land

Hvis du allerede er på jobsøgning i et andet EØS-land med danske dagpenge (dokument PD U2) og har problemer med at vende tilbage til Danmark på grund af danske eller udenlandske myndigheders rejserestriktioner i forbindelse med COVID-19, anses det for force majeure.

Det betyder, at vi fortsat kan udbetale dagpenge til dig, indtil du kan vende tilbage til Danmark og melde dig ledig på jobnet.dk. Det er en betingelse, at tilmelding som jobsøgende på Jobnet sker senest dagen efter, du er vendt tilbage til Danmark, og at du sender dokumentation for hjemrejsen. Det er endvidere en betingelse, at der foreligger dokumentation, der viser, at det ikke har været muligt at vende tilbage til Danmark på et tidligere tidspunkt.

Fra den 1. juli 2020 vil vi som udgangspunkt ikke længere betragte situationen som en force majeure situation, da det nu skulle være muligt at rejse til Danmark fra det fleste EØS-lande.

Det betyder, at hvis du har været omfattet af force majeure situationen og modtaget dagpenge ud over din oprindelige jobsøgningsperiode på PD U2, så skal du vende tilbage til Danmark med det samme.

Hvis du ikke har mulighed for dette, skal du sende os dokumentation fra rejsearrangøren, der viser, at det ikke har været muligt at rejse til Danmark, fx pga. fly-/tog- eller busaflysninger. Du skal herefter tage den først mulige afgang fra det andet EØS-land.

Det er en betingelse, at tilmelding som jobsøgende på jobnet.dk sker senest dagen efter, du er vendt tilbage til Danmark, og at du sender os dokumentation for hjemrejsen.   

Hvis din jobsøgning med PD U2 stadig er aktiv, skal du følge den vejledning du fik ved afrejsen og vende tilbage til Danmark og tilmelde dig på jobnet.dk på den sidste dag i PD U2-perioden.

Hvis du bliver ledig fra et arbejdsforhold i andet EØS-land

Hvis du bliver ledig efter arbejde i et andet EØS-land (uanset årsagen) og er forhindret i at rejse til Danmark på grund af COVID-19, bliver du, som det ser ud lige nu, nødt til at blive i det andet EØS-land og søge om dagpenge dér.

Du skal derfor sørge for at blive tilmeldt jobcentret i det pågældende EØS-land på din første ledige dag og dér søge om udbetaling af dagpengeydelser. Hvis du ikke har optjent nok anciennitet til at få dagpenge i det andet EØS-land, kan du bede os om at udstede en PD U1 til dig, så myndigheden i det andet EØS-land kan medregne din danske anciennitet. Det vil herefter være op til de det andet EØS-lands dagpengeregler, om du kan få udbetalt dagpenge.

Hvis du har mulighed for at komme tilbage til Danmark efter et arbejdsforholds ophør, skal du huske at søge om optagelse i en dansk a-kasse inden otte uger fra forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land (ophøret løber fra arbejdsforholdets sidste dag). Hvis det er mere end fem år siden, du sidst var medlem af en dansk a-kasse, skal du både have søgt om optagelse og have påbegyndt arbejde af mere end 296 timer inden for en periode på tre måneder inden for de otte uger.

For dig der modtager efterløn:

Efterløn

Hvis du har deltidsarbejde på fast nedsat tid og modtager fleksibel efterløn, men er sendt hjem uden løn, har din arbejdsgiver som udgangspunkt pligt til at udbetale løn, når arbejdspladsen lukkes ned på grund af smitterisikoen.

Det betyder, at du som det vigtigste skal kontakte din fagforening, så den kan tage hånd om dine arbejdsretlige rettigheder over for din arbejdsgiver.

Vi kan som udgangspunkt udbetale dig efterløn for de arbejdstimer, hvor du ikke modtager løn, men viser det sig senere, at du var berettiget til løn og får den udbetalt, skal du være opmærksom på, at du skal betale den efterløn, du har modtaget for samme periode, tilbage.

Beregning
MA tilbyder sædvanligvis at udarbejde beregninger til vores medlemmer, når man ønsker dette – også selvom der er nogle år til efterlønsalderen. På grund af flere opgaver i forbindelse med coronasituationen kan vi ikke tilbyde dette længere, medmindre der er kort tid til, at du skal overgå til efterløn.

Se her, hvordan du selv laver en beregning.

Generelt:

Du vil ringe til MA

Vi har åbent for telefonerne helt som normalt. Det vil sige mandag til torsdag fra kl. 09 til 15 og fredag fra kl. 09 til 13.

Vi opfordrer dig til i første omgang at søge information her på hjemmesiden, hvor du finder svar på de mest almindelige spørgsmål om dagpenge.

Ellers send eventuelle spørgsmål til os via selvbetjeningen – så svarer vi der og så hurtigt som muligt.

Du har tilmeldt dig en karrieresamtale

Hvis du har booket en karrieresamtale, skal du ikke møde op på kontoret som normalt. I stedet bliver mødet afholdt over telefonen. MA ringer til dig på det aftalte tidspunkt. Obs: Når MA ringer til dig, er det ofte fra skjult/hemmeligt nummer.

Praksis kan ændre sig, så vi vil bede dig om at holde dig opdateret her på siden.

Du har tilmeldt dig en workshop, oplæg eller andet arrangement

Langt de fleste workshops, oplæg og andre arrangementer bliver afholdt online.

Har du tilmeldt dig et arrangement med fysisk fremmøde, så hører du selvfølgelig nærmere, hvad enten det bliver digitalt afholdt, eller vi må aflyse.

Du plejer at bruge vores computere og medlemsområder

Normalt er du velkommen til at bruge en computer mm. i vores medlemsområder. Men medlemsområderne er indtil videre lukket på alle kontorer, da de kan udgøre en mulig smitterisiko.

Vi håber på din forståelse og vil orientere her på siden, når der igen er åbent.

For dig der er i job eller er selvstændig:

Du har et job og er blevet sat ned i tid og dermed ned i løn (arbejdsfordeling)

Et flertal i Folketinget har besluttet, at ordningen om arbejdsfordeling for en periode gøres fleksibel.

Det betyder, at arbejdsgivere i visse tilfælde har mulighed for at sætte sine ansatte ned i tid og dermed i løn.

I det tilfælde har du som medarbejder mulighed for at modtage supplerende dagpenge. Det forudsætter dog, at du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret af din arbejdsgiver senest den dag, hvor arbejdsfordelingen træder i kraft. Jobcenteret registrerer medarbejderne og underretter a-kasse om, hvilke medarbejdere der er på fordeling.

Du skal som medarbejder/medlem melde dig ledig på jobnet, og du skal sende os en ledighedserklæring via vores selvbetjening. Du skal også sende os en kopi af anmeldelsen om arbejdsfordelingen (AB292), hvor der er en såkaldt frigørelsesattest på blanketten.

Har din arbejdsgiver valgt at anmelde arbejdsfordelingen på anden vis, skal du sende os en kopi af den aftalen som I har indgået om arbejdsfordelingen. Her er det vigtigt at du sikrer dig, at der i aftalen er indskrevet, at du kan opsige dit job med dags varsel, hvis du får tilbudt et andet job med flere timer. Fremgår dette ikke af aftalen, skal du sende os en frigørelsesattest inden 5 uger, regnet fra første dag med arbejdsfordelingen.

Arbejdsfordeling forbruger ikke af 30 ugers reglen. Det er retten til, hvor lang tid du kan modtage supplerende dagpenge. Det betyder, at du godt kan få udbetalt supplerende dagpenge under arbejdsfordeling, selv hvis du har opbrugt din ret til at få udbetalt supplerende dagpenge.

Læs mere om ændringen af ordningen om arbejdsfordeling på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Du kan også spørge din fagforening, da der er nogle særlige overenskomstmæssige spidsfindigheder forbundet med muligheden for at få glæde af ordningen.

Ny trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked

Der er tale om en supplerende ordning, der kører sideløbende med den eksisterende arbejdsfordelingsordning (se bjælken over denne). Aftaleparterne opfordrer til at anvende den nye midlertidige ordning. Man kan godt gå fra den eksisterende ordning til den nye. På samme virksomhed (P-Nummer) må der kun være én ordning om arbejdsfordeling.

Varighed
Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning vil gælde indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på fire måneder. Arbejdsfordelinger efter den nye midlertidige ordning skal være igangsat senest den 31. december 2020.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcentret af din arbejdsgiver senest den dag, hvor arbejdsfordelingen træder i kraft. Jobcentret registrerer medarbejderne og underretter a-kassen om, hvilke medarbejdere der er på fordeling.

Du skal melde dig ledig på Jobnet, og du skal sende os en ledighedserklæring via vores selvbetjening. Du skal også sende os en kopi af anmeldelsen om arbejdsfordelingen (AB292), hvor der er en såkaldt frigørelsesattest på blanketten.

Højere sats
Den maksimale dagpengesats for personer i den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning forhøjes til ca. 143,50 kr. i timen, imens de er på dagpenge i ordningen svarende til 23.000 kr. for en fuldtidsledig.

Dagpengesatsen fastsættes på baggrund af de almindelige betingelser for satsberegning. Foreligger der ikke indtægt til beregning af dagpengesatsen, modtages en dagpengesats svarende til dimittendsatsen for ikke-forsørgere.

Hvor meget må du arbejde
Du skal mindst være 20 pct. ledig og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Arbejdsfordelingen vil skulle anvende en given procentsats inden for den fire uger lange cyklus, som vil kunne ændres i den efterfølgende cyklus. Mere præcise retningslinjer følger.

Lempelse af krav om jobsøgning
Du skal ikke være aktivt jobsøgende i hele perioden med arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning.

G-dage
Hvis du er på arbejdsfordeling i én hel måned, så skal din arbejdsgiver betale 3 G-dage. Det betyder, at din arbejdsgiver betaler det, du ellers skulle have i dagpenge i de tre dage.

Ikke forbrug af dagpengeperioden i begge ordninger
Ingen forbrug af dagpengeperioden under den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning. Det samme gælder på den eksisterende ordning.

Ikke-forsikrede personer får adgang til supplerende dagpenge
Lønmodtagere kan ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og indbetale tre måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning.

Det dækker to måneders bagudrettet medlemskab pr. måned samt almindeligt kontingent i perioden med supplerende dagpenge under arbejdsfordeling. Efter udløb af den midlertidige ordning vil lønmodtager ikke have ret til dagpenge.

Medlemmer af en a-kasse, som endnu ikke er dagpengeberettigede, får ret til supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling, såfremt de ligeledes har indbetalt eller indbetaler a-kasse-bidrag på to måneders medlemskab bagudrettet pr. måned under en arbejdsfordeling samt betaler det almindelige kontingent i perioden for arbejdsfordelingen.

Anvendelse og udbredelse
Arbejdsgiver får ret til at etablere arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning. Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom efter de regler, der gælder i samarbejdsaftaler, tilsvarende aftaler eller lov om information og høring. Den nye ordning gælder både virksomheder med og uden overenskomst.

Hvis en lønmodtager ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter denne ordning, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. Det gælder ligeledes, hvis en virksomhed øger andelen af tid med ledighed fra en fireugers cyklus til den næste. Lønmodtager vil i begge tilfælde have 24 timer på en hverdag til at tage stilling til, om de ønsker at indgå i ordningen.

Du har et job, men er blevet sendt hjem i 14 dage uden løn

Din arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at udbetale løn, når arbejdspladsen lukkes ned på grund af smitterisikoen.

Du har derfor som udgangspunkt ikke ret til dagpenge, selv om din arbejdsgiver vælger ikke at udbetale dig løn. Det betyder, at du som det vigtigste skal kontakte din fagforening, så den kan tage hånd om dine arbejdsretlige rettigheder over for din arbejdsgiver.

I netop denne særlige corona-situation kan MA dog anbefale dig at tilmelde dig som ledig på Jobnet, der er første skridt på vejen til at kunne modtage dagpenge. Gør det snarest muligt efter du har fået besked om hjemsendelsen og at din arbejdsgiver ikke vil udbetale løn til dig. 

Obs: Viser det sig senere, at du var berettiget til løn og får den udbetalt, skal du være opmærksom på, at du skal betale de dagpenge, du har modtaget for samme periode, tilbage.

Du skal herudover være opmærksom på, at du som ledig skal opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge dog med undtagelse af de særlige regler, der gælder under pandemien, som du kan læse om på siden her.

Konkret har Dansk Magisterforening på deres hjemmeside mere information om, hvordan du som lønmodtager skal forholde dig i corona-perioden.

Selvstændige kan få hurtigere ret til dagpenge

Efter de almindelige regler om dagpengeret skal man have været medlem af en a-kasse i uafbrudt 1 år (anciennitetskravet), før man er berettiget til ydelser.

Med Genopretningspakken lemper man på betingelsen om et års medlemskab for selvstændige, både for den gruppe af selvstændige, der ikke har en forudgående a-kasseforsikring (gruppe A) og for den gruppe af selvstændige, der har under et års medlemskab i en a-kasse (gruppe B). Man skal overordnet set opfylde følgende betingelser for at få lempet anciennitetskravet:

 1. Man indmelder sig i MA mellem den 9. juli til og med den 31. oktober 2020
 2. Ved indmeldelsen indbetaler man kontingent for 12 måneder (gruppe A)/op til 12 måneders kontingent (gruppe B) og
 3. Man accepterer medlemskab af MA i et år frem.

Man skal ved siden af denne betingelse stadigvæk opfylde et indkomstkrav, der i 2020 er på 238.512 kr. Som selvstændig betyder det, at man skal have et overskud på 238.512 kr. Man skal tillige stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder være tilmeldt som ledig på Jobnet mv., før man er berettiget til dagpenge.

Selvstændige i tvangslukkede erhverv (pt. diskoteker, spillehaller og natteliv, koncertarrangører mv.) får mulighed for at opnå ret til dagpenge, uden at virksomheden skal ophøre; man må dog ikke arbejde i virksomheden i perioden 9. juli til og med 8. september. Øvrige selvstændige – der må holde åbent – skal ophøre med virksomheden.

Man kan læse mere her.

Du er selvstændig

Vi har ikke mulighed for at udbetale dagpenge til dig, når du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Det kræver, at du lukker virksomheden i alle registre og hos skat og sender os dokumentation for lukningen. Men på grund af et stort økonomisk pres på virksomhederne er de politiske partier blevet enige om nogle økonomiske hjælpepakker for at få de små og mellemstore virksomheder nemmere igennem coronakrisen. Du kan søge mere information her, hvor du kan læse om hjælpepakkerne hver for sig, og hvordan du søger kompensationen.

Men hvis du lukker din virksomhed, vil du skulle vente i tre uger, før du kan få dagpenge, og du skal i øvrigt opfylde alle øvrige betingelser for ret til dagpenge.

Du kan også vælge at omdanne din virksomhed, hvis der er tale om en bibeskæftigelse. Det kræver dog, at du i de seneste seks måneder i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til eIndkomst.

Du kan i denne situation omdanne virksomheden til enten formueforvaltning (gælder ikke enkeltmandsvirksomheder) eller til fritidsbeskæftigelse. Forskellen er, at hvis du har en virksomhed, der har omsat for mere end 50.000 kr., har du pligt til at være cvr-registret, og du vil alene kunne omdanne virksomheden til formueforvaltning. Har virksomheden omsat for mindre end 50.000 kr., kan du afmelde dig cvr-registret og omdanne din virksomhed til en fritidsbeskæftigelse. Du skal i begge de nævnte situationer kontakte Skat for at få omdannet din virksomhed og herefter sende os dokumentation for, at din virksomhed er omdannet.

Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning til arbejdsgivere om, at de opfordres til at hjemsende deres medarbejdere på afspadsering, ferie eller med hjemmearbejde som en mulighed (se Virksomhedsguiden.dk). Der er efter det oplyste ikke vejledninger eller retningslinjer for selve arbejdsgivernes muligheder.

Vi kan henvise dig til at undersøge om din erhvervsforsikring dækker i den konkrete situation med coronavirus.

Vi kan også anbefale dig at besøge virksomhedsguiden.dk’s side om coronasituationen

Freelancere mv. med både A- og B-indkomst
Folketinget har den 18. april vedtaget en hjælpepakke for freelancere mv., der både har A- og B-indkomst. Der er en række krav, som du skal opfylde for at kunne få dækket noget af dit indkomsttab. Krav og vilkår kan ses på side 3 i dette faktaark fra Beskæftigelsesministeriet

Som udgangspunkt kan du ikke få dækket det samme tab med både ydelser fra MA og kompensation fra hjælpepakkerne.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os. Skriv en besked i selvbetjeningen.

Hjælpepakker til erhvervslivet

De fleste hjælpepakker ophørte den 31. august 2020.

Du er vikar og kan ikke få arbejdstimer på grund af corona
 • Hvis du er tilknyttet en arbejdsgiver som vikar – altså ikke fastansat og sikret en vist antal timer – og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde dig arbejdstimer, så får du dagpenge. Hvis du allerede modtager supplerende dagpenge, skal du ikke gøre andet end at sende dit ydelseskort som normalt.
 • Hvis du er fastansat til en vist antal timer om ugen (fx 20 timer), så kan arbejdsgiveren ikke sende dig hjem uden løn. Du har krav på løn i dit opsigelsesvarsel. Hvis du allerede modtager supplerende dagpenge, kan du ikke få dagpenge for de timer (fx 20 timer), som din arbejdsgiver er forpligtet til at udbetale løn for. Henvend dig til din fagforening om den manglende løn for de 20 timer.
 • Hvis du fastansat, men ikke har noget opsigelsesvarsel, så skal du tilmelde dig jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring i vores selvbetjening. Når du udfylder ledighedserklæringen på selvbetjeningen, møder du spørgsmålet ”ophørsårsag” – her er det vigtigt, at du vælger ”anden årsag” som ophørsårsag og i det efterfølgende bemærkningsfelt skriver ”hjemsendt pga. corona”.

In English:

Important information regarding the Corona-virus – UPDATED ON SEPTEMBER 1ST 2020

In order to avoid any risk of infection, MA observes all guidelines put out by the Danish authorities. We have not had any confirmed cases of the COVID-19 / Corona-virus.

Consequently, we have closed our offices to outside visitors and all workshops and public events have been cancelled until further notice.

You can call us between 9 and 15 (13 on Fridays). If you have an urgent question, please send us a message via the self-service section of our website, and we will answer you as soon as possible.

If you have an appointment with MA, we will contact you by phone at the scheduled time. Should you wish to talk to one of our career consultants, you can still  arrange for a telephone interview via our website at ma-kasse.dk/kurser-moder/

The six-month period from the 1st of March through the 31th of August was NOT deducted from your 2 years of dagpenge, but instead added to the end of it. From  September 1st 2020 the deduction is back.

You will still receive your unemployment benefits on time – just as before.

If you have any questions concerning the Jobcenter, please contact your local city administrators.

The situation is changing rapidly, so we ask that you stay abreast of the latest information at our website. We have created this dedicated sub-section, which we update regularly.  However, it only exists in Danish.

Planning to look for work in another EEA country?

If you are planning to look for work in another EEA country for up to three months while receiving Danish benefits (Form PD U2), the present circumstances of the Covid-19 outbreak mean that you do so on your own responsibility and at your own risk. We urgently ask that you follow the recommendations issued by the Danish prime minister and other authorities on travel and similar. 

If you nevertheless maintain your plan to go abroad, we need to point out to you that it can be extremely difficult to fulfil the various rules and conditions for registration with job centres in other EEA countries, as many of them are in complete lock-down. This means that you may lose your benefits rights, either in part or completely.

You have seven day to register with the job centre in the other EEA country. If measures taken because of Covid-19 prevent you from registering with the job centre within this time limit, we can extend the deadline for registration and thus pay benefits to you from the first day. It is a condition that you can provide documentation that you were unable to register as unemployed within the seven-day limit in the country in which you looked for work.

Unable to return home after looking for work in another EEA country?

If you are already job searching in another EEA country with Danish benefits (Form PD U2) and you experience problems returning to Denmark because of travel restrictions imposed by Danish or foreign authorities in connection with Covid-19, it is considered force majeure.

This means that we can continue to pay benefits to you until you are able to return to Denmark and register as unemployed at jobnet.dk. It is a condition that registration as unemployed on Jobnet happens no later than the day following your return to Denmark, and that you provide documentation for your journey home. A further condition is that you are able to document that you were unable to return to Denmark at an earlier time.

With effect from 1 July 2020 we will in general no longer consider the situation as a force majeure situation, as it should now be possible to travel to Denmark from most other EEA countries.

This means that if you were affected by the force majeure situation and received benefits beyond your original PD U2 job search period, you must return to Denmark immediately.

If you are not able to do so, you must send us documentation issued by a transport company showing that it has not been possible to travel to Denmark, for example because of cancellation of air, rail or bus transport. You must then take the first available opportunity to leave the other EEA country.

It is a condition that you register as a job seeker on jobnet.dk no later than the day following your return to Denmark, and that you send us documentation for your journey home.   

If your job search with PD U2 is still active, you must follow the guidance given to you on your departure, return to Denmark, and register on jobnet.dk on the last day of your PD U2 period.

If you become unemployed after work in another EEA country

If you become unemployed after working in another EEA country (whatever the cause) and you are prevented from travelling to Denmark because of Covid-19, you will, as matters stand now, have to remain in the other EEA country and apply for benefits there.

You therefore need to make sure to register with the job centre in that EEA country on your first day of unemployment and apply for benefits there. If you have not earned enough seniority to claim benefits in the other EEA country, you can ask us to issue a form PD U1, so that the authorities in the other EEA country can take your Danish seniority into account. The decision whether you are entitled to benefits will then depend on the benefit rules of the other EEA country.

If you are able to return to Denmark following the termination of employment, you must remember to apply for membership of a Danish unemployment fund within eight weeks of the termination of your insurance cover in the other EEA country (the termination counts from the last day of employment). If it is more than five years since you were last a member of a Danish unemployment fund, you must have begun work of more than 296 hours within a three-month period AND have applied for membership before the expiry of the eight weeks.